Opinion


Niels Frid-Nielsen: Kulturlivet falder igennem hjælpepakkernes hullede net

Niels Frid-Nielsen: Kulturlivet falder igennem hjælpepakkernes hullede net

KOMMENTAR: Kulturlivet martres af den fortsatte nedlukning af samfundet. Store kulturinstitutioner mister deres omsætning, og de små går konkurs. Der er akut behov for økonomisk hjælp, for de hullede hjælpepakker rækker ikke, skriver Niels Frid-Nielsen.

Kræver adgang til Altinget | Kultur"