Opinion


Katja Holm: Kunsten skal indtænkes i klimadebatten

Katja Holm: Kunsten skal indtænkes i klimadebatten

KOMMENTAR: Kunsten moraliserer ikke, men skaber debat og vækker eftertanke. Derfor er den så velegnet at indtænke i klimadebatten, skriver Katja Holm.

Kræver adgang til Altinget | Kultur"
Jarl Cordua: Socialdemokratiets opgør med kultureliten

Jarl Cordua: Socialdemokratiets opgør med kultureliten

KOMMENTAR: Socialdemokratiet har taget livtag med partiets traditionelle frisindede synspunkter omkring flygtninge og kultur, og senest også taget et markant opgør med det hidtidige kultursyn. DR, Gyldendal og Politiken skal ikke vente sig noget godt fra den socialdemokratiske regering.

Kræver adgang til Altinget | Kultur" 1
Direktør: EU har ikke forstået konsekvenserne af copyrighthastværk

Direktør: EU har ikke forstået konsekvenserne af copyrighthastværk

KOMMENTAR: Fire millioner europæere har ytret og underskrevet et brev med deres skepsis over for copyrightdirektivet. Håbet er, at landene i implementeringsfasen vil stille sig i spidsen for en mere inddragende samarbejdsmodel, skriver Cecilia Bonefeld-Dahl, generaldirektør i Digitaleurope.

Kræver adgang til Altinget | Kultur"