Klummer


Katja Holm: Kunsten skal indtænkes i klimadebatten

Katja Holm: Kunsten skal indtænkes i klimadebatten

KOMMENTAR: Kunsten moraliserer ikke, men skaber debat og vækker eftertanke. Derfor er den så velegnet at indtænke i klimadebatten, skriver Katja Holm.

Kræver adgang til Altinget | Kultur"
Jarl Cordua: Socialdemokratiets opgør med kultureliten

Jarl Cordua: Socialdemokratiets opgør med kultureliten

KOMMENTAR: Socialdemokratiet har taget livtag med partiets traditionelle frisindede synspunkter omkring flygtninge og kultur, og senest også taget et markant opgør med det hidtidige kultursyn. DR, Gyldendal og Politiken skal ikke vente sig noget godt fra den socialdemokratiske regering.

Kræver adgang til Altinget | Kultur" 1