Den femte statsmagt? Bibliotekerne vil træde til, når medierne svigter

OPLYSNING: Vi bliver oversvømmet af falske informationer, mens tilliden til medierne daler. Bibliotekerne nyder derimod høj troværdighed, hvorfor de bør indtage rollen som den femte statsmagt, mener Steen B. Andersen, formand for Danmarks Biblioteksforening.

Pressen har i mange år set sig selv som vagthunden, der har til opgave at kontrollere den tredelte magt. Derfor ser man også journaliststanden bryste sig af titlen som ”den fjerde statsmagt”, hvilket også indgår i skåltalerne på Journalisthøjskolens første semester.

I dag kan en tilfældig Twitter-bruger ikke desto mindre nå ud til et større publikum end den faste læserskare på New York Times. Derfor har man de senere år beskrevet internettet som den femte statsmagt.

Men både den fjerde og femte statsmagt er på glat grund, mener Steen Bording Andersen, der er formand for Danmarks Biblioteksforening.

Behov for en kontrolmekanisme
”Vi mener, at der er et voldsomt behov for en troværdig femte statsmagt. Det er fint at borgerne kan komme til orde via internettet, men hvis den femte statsmagt skal være velfungerende, skal vi også have en eller anden kontrolmekanisme ind over,” siger han og plæderer for, at bibliotekerne bør indtage rollen som den femte statsmagt, når medierne og internettet svigter.

Steen Bording Andersen deltager i dette års Kulturmøde på Mors i en paneldebat torsdag med blandt andre kulturminister Mette Bock (LA), hvor bibliotekernes rolle i forholdet til falske nyheder skal diskuteres.

”Bibliotekerne er det bedste bud på en velfungerende femte statsmagt, fordi det ligger godt i forlængelse af den lange folkeoplysningstradition, som bibliotekerne har,” siger han.

Høj tillid til bibliotekerne
Desuden peger han på, at bibliotekerne – i modsætning til pressen og internettet – nyder høj tillid blandt befolkningen. Ifølge en undersøgelse foretaget af biblioteksforeningen stoler 94 procent af befolkningen på de informationer og den viden, som de modtager på biblioteket.

”Det er helt andre tal, end hvis vi ser på aviserne eller Danmarks Radio,” siger Steen Bording Andersen.

- Men at tilliden til medierne er lav, er vel ikke ensbetydende med, at medierne ikke er til at stole på. Mener du, at den fjerde statsmagt svigter?

”Ja, den har i hvert fald nogle mangler,” siger han og skyder dele af skylden på mediernes pressede økonomi.

”Det betyder meget for, hvilken journalistisk manpower, man kan sætte bag det, man laver. Derfor kan journalisterne ikke nå at faktatjekke deres informationer, ligesom de også ofte genbruger de samme kilder,” siger han og problematiserer desuden, at eliten har langt lettere adgang til medierne.

"Vi giver taletid til Hizb-ut Tahrir"
”Man har også en tendens til at sige, at man er meget tæt på magtapparatet som journalist. Og nogle gange endda afhængig af magtapparatet, fordi medierne er afhængige af mediestøtte,” siger han.

- Men er bibliotekerne ikke også det? De er vel stadig på mange områder kommunernes forlængede arm?

”Nej. Vi har faktisk rigeligt med eksempler på, at bibliotekerne sætter sig op mod staten eller kommunen. Vi har huset arrangementer med Hizb-ut Tahrir i København, hvor Det Kgl. Bibliotek nægtede at gøre, hvad statsmagten ønskede. I Aarhus havde vi Danish Defence League. Bibliotekerne har en stærk tradition for at rumme alt og giver også taletid til antidemokratiske bevægelser. Så jeg oplever absolut ikke, at bibliotekerne er kontrolleret af nogen. Og det gør borgerne heller ikke. De mener, at de får neutrale oplysninger fra bibliotekerne.”

Biblioteker håber på god dialog med minister
Steen Bording Andersen deltager torsdag klokken 19.00 i en paneldebat til Kulturmøde Mors under overskriften "Trumpisme, fake news og behovet for en femte statsmagt".

Han glæder sig til at tage debatten med politikerne.

"Jeg har en tro på, at de vil tage emnet alvorligt. Jeg har tidligere vendt med kulturministeren, at vi gerne vil være en del af et større oplysningsarbejde. Men præcis hvad vores rolle skal være, det er vi ikke blevet enige om endnu,” siger Steen Bording Andersen.

De øvrige deltagere i debatten er kulturminister Mette Bock (LA), Tine Jørgensen, formand for Dansk Bibliotekarforbund, kulturordfører Mogens Jensen (S) og politisk ordfører Carolina Magdalene Maier (ALT).

 

Forrige artikel Rasmus Nordqvist: Fantastisk at kulturmødet har fået inddraget byen Rasmus Nordqvist: Fantastisk at kulturmødet har fået inddraget byen Næste artikel Altinget udnævner ny redaktionschef Altinget udnævner ny redaktionschef