Bibliotekarformand: Vi skal blive klogere på vores rolle i fremtiden

VOXPOP: Formand for Bibliotekarforbundet, Tine Jørgensen, håber, at bibliotekerne får en større rolle i vejledningen af skoleelever. Men hun håber også, at kulturmødet kan give bibliotekarene faglig udvikling via et større indblik i kulturelle strømninger.

Bibliotekernes fremtidige rolle blev diskuteret på Kulturmødet Mors torsdag aften, hvor begreber som fake news og trumpisme fløj gennem lokalet.

Ifølge formanden for Danmarks Biblioteksforening, Steen Bording Andersen, burde bibliotekerne indtage rollen som den femte statsmagt, eftersom troværdigheden til medierne og internettet er på et lavpunkt.

Helt samme klang lyder ikke fra bibliotekarenes fagboss, Tine Jørgensen. Men hun håber, at politikerne får forståelse for, at bibliotekarenes rolle skal nytænkes.

 

Hvad får du ud af at være på Kulturmødet Mors?

"Vi kan mærke, at det giver rigtig god mening at være her, fordi der er mulighed for at drøfte kultur på nogle helt andre måder, end hvad vi ellers gør. Som bibliotekar er det vigtigt at vide, hvad der rører sig i kulturverdenen, og hvor vores kompetencer kan spille ind. Både i forhold til kulturformidling, men også i forhold til hele debatten om informationskompetencer, kildekritik og fake news," siger Tine Jørgensen.

 

Du deltog i en debat om bibliotekernes rolle i forhold til blandt andet falske nyheder. Formanden for Danmarks Biblioteksforening talte for, at bibliotekerne skulle overtage rollen som den femte statsmagt. Deler du det synspunkt?

"Nej, ikke umiddelbart. Jeg synes ikke, vi skal tale statsmagt, når vi taler biblioteker. Det handler mere om værdier som fri og lige adgang og oplysning."

 

Men kan man sige, at bibliotekernes rolle er ændret eller bør ændres som direkte konsekvens af, at mængden af informationer fra internettet og nye medier er eksploderet?

"Ja, det kan man godt. Google og de sociale medier gør, at man har nem og hurtig adgang til en masse information og nyheder. Og det er jo godt, hvis man har kompetencerne til at analysere dem. Et af de steder, hvor man kan få hjælp til det, er på biblioteket. Jeg mener, at det fremover bliver en meget vigtig opgave for bibliotekerne og bibliotekarerne fortsat at bidrage til livslang læring og klæde især børn og unge på til at navigere i alle informationerne."

 

Hvordan kan det konkret komme til at foregå?

"Jeg ser for eksempel gerne, at bibliotekarerne får en større rolle i uddannelsesleddene fra folkeskole til gymnasier. Bibliotekarer er uddannet til at håndtere informations- og vidensprocesser. Og det kommer mere i spil nu, grundet medieudviklingen. Så ja, vores rolle har været under forandring. Før i tiden sad vi bag skranker og ventede på, at borgerne kom ind. I dag skal vi være meget mere opsøgende og samarbejdende. Vi er allerede begyndt, men vi kan udfylde den rolle endnu mere."

 

Var der ellers noget fra debatten, der gjorde dig klogere?

"Ja, jeg blev noget klogere på nogle af de tanker, kulturminister Mette Bock havde omkring en ny bibliotekslov. Jeg var glad for at høre, at hendes biblioteksbegreb er mere end bøger og litteratur. Biblioteker skal for eksempel også have en rolle i de lokalsamfund, hvor de befinder sig."

 

Handler Kulturmødet i virkeligheden kun om interessevaretagelse for dit vedkommende?

"Jeg bruger det selvfølgelig til interessevaretagelse. Men også til inspiration. Jeg får et indblik i, hvilke strømninger der er i kulturlivet, og det indblik er vi som bibliotekarer nødt til at have, hvis vi skal blive bedre. Der er også mange af mine medlemmer til stede, som får et indblik i, hvilken retning deres arbejdsplads bevæger sig hen. Jeg snakkede med nogle fra Skive Bibliotek tidligere i dag. De er her for at få faglig inspiration og udvikling. Så Kulturmødet Mors er i den grad også med til at give os en faglig udvikling."

Forrige artikel Lena Brostrøm: Kulturbrugerne vil have indhold frem for bygninger Lena Brostrøm: Kulturbrugerne vil have indhold frem for bygninger Næste artikel Messerschmidt: Jeg vil ind under huden på de unge kunstnere Messerschmidt: Jeg vil ind under huden på de unge kunstnere