Børne- og kulturchefer: Glem ikke musik- og kulturskolerne i genåbningen

DEBAT: Selvom musik- og kulturskoler løfter en vigtig social indsats, har de ingen afklaring om genåbningen. Det er meningsløst at holde dem lukkede, skriver formænd fra Børne- og Kulturchefforeningen.

Af Anne Vang Rasmussen og Steen Lindgaard
Formand, Børne- og Kulturchefforeningen, og formand, Børne- og Kulturchefforeningens kultur- og fritidsnetværk

På mandag lukker skoler og klubber op igen – også for de store børn.

Det er ikke så tosset at høre dem tale om, hvor meget de glæder sig. Det samme gælder imidlertid ikke for musik- og kulturskolernes børn.

Netop musik- og kulturskolerne står uden nogen klar plan og uden klare retningslinjer. Måske er de sågar helt blevet glemt?

Uklarheden omkring musik- og kulturskolerne begyndte allerede i forbindelse med spørgsmålet om, hvorvidt forældrene skulle have tilbagebetalt deltagerbetalingen.

Efter måneders uklarhed fik Kommunernes Landsforening (KL) en besked fra kulturminister Joy Mogensen (S) om, at det foreliggende lovgrundlag betyder, at kommunerne ikke skal tilbagebetale deltagerbetalingen.

Af brevet fremgik det imidlertid også, at ministeren "stærkt opfordrer til, at KL opfordrer kommunerne, som er hovedtilskudsydere, til at understøtte musik- og kulturskolernes fortsatte virke i videst muligt omfang i denne ekstraordinære situation, og så forældrene undgår at betale for en ydelse, de ikke modtager."

Skolerne har ingen klarhed
I Børne- og Kulturchefforeningen har vi ingen holdning til, hvorvidt forældrene skal have deltagerbetalingen tilbage. Det er et politisk spørgsmål.

Men vi har en holdning til det implementeringsmæssigt problematiske i, når der er forskel på den nationale udmelding omkring, hvad kommunerne skal gøre, og den nationale udmelding om, hvad kommunerne bør gøre.

Det stiller musik- og kulturskolerne i en temmelig vanskelig situation, når de skal kommunikere med forældrene. I kommunerne har man fundet forskellige løsninger.

Man har lavet fjernundervisning. Man har forsøgt at åbne i skoleregi, hvor der kan argumenteres for, at man gerne må. Man har overvejet om formuleringen i genåbningsplanen omkring at lukke op for "undervisning, der kræver fysisk tilstedeværelse," mon kunne tænkes at omfatte musik- og kulturskolerne.

Men nogen klarhed herom er der ikke. Det er problematisk. Intuitivt er det svært at forstå, hvorfor musik- og kulturskolerne ikke skulle være omfattet af genåbningen.

Skolerne handler om fællesskab
Hvordan forklarer man en gruppe af børn, der gerne må mødes i skolen, i SFO'en og derhjemme, at de ikke må mødes med deres instrumenter eller tegneblokke og en lærer fra musik- og kulturskolen?

Og hvordan forklarer man den store del af særligt musikskolens børn, som har soloundervisning, at det kan de ikke have på grund af smittefaren?

Musik- og kulturskolerne handler om talent. Om børn, der savner at blive dygtigere med instrumenter og tegneblokke. Musik- og kulturskolerne handler også om fællesskaber.

De løfter også en opgave i forhold til udsatte børn, der i de musikalske og kulturelle fællesskaber finder et tilhørsforhold, som de ikke har andre steder.

Måske er musik- og kulturskolerne blevet glemt i genåbningsplanerne. Det fortjener de ikke. Vi vil opfordre til, at der kommer klarhed omkring deres forhold, så børnene kan komme tilbage til den musik- og kulturundervisning, som vi ved, at de har savnet.

Forrige artikel Venstre-duo: Indendørsidræt skal med nye løsninger også sættes i gang Venstre-duo: Indendørsidræt skal med nye løsninger også sættes i gang Næste artikel Museumsdirektør: Coronakrisens ulig­hed er en bombe under danske museer Museumsdirektør: Coronakrisens ulig­hed er en bombe under danske museer
Skal EU til at drive imamskoler?

Skal EU til at drive imamskoler?

RADIKALT: Efter den seneste tids brutale islamistiske terrorangreb på europæisk jord efterlyser EU-formand en europæisk imamuddannelse. Ideen mødes med en del skeptisk, men kan være en rigtig god idé, mener forsker. Socialdemokraterne er ikke afvisende.