Brian Mikkelsen: Kulturlivets vilkår har behov for et grundigt serviceeftersyn

Der er behov for et grundigt eftersyn af kulturlivets rammevilkår, og der skal ryddes ud i regler og tunge administrative byrder, som tynger mange af områdets aktører. Sådan lyder det fra Dansk Erhvervs direktør, Brian Mikkelsen, som også ønsker en egentlig kulturpolitisk vækstplan.

Særligt midlertidige kulturevents som festivaler, messer, markeder, koncerter og udstillinger bruger betydelige ressourcer på at efterleve et stort antal regler og love på tværs af myndigheder, lyder det. 
Særligt midlertidige kulturevents som festivaler, messer, markeder, koncerter og udstillinger bruger betydelige ressourcer på at efterleve et stort antal regler og love på tværs af myndigheder, lyder det. Foto: Arthur Cammelbeeck/Altinget
Karl Emil Frost

Vilkårene for dansk kulturliv bør kigges grundigt efter i sømmene, og der skal for alvor tages livtag med antallet af komplekse regler, som tynger store dele af kulturlivet.

Udspil

Hovedpunkter i Dansk Erhvervs udspil: 

1. Tag livtag med regelbyrder for landets kulturaktører  

2. Giv museerne et moderne museumsgrundlag   

3. Styrk de økonomiske rammevilkår for museumsdriften   

4. Kortlæg konsekvenser for  kulturområdet i erhvervsfremmesystemet  

5. Løft arbejdet med kulturturisme i Danmark   

6. Indfri potentialet i store, internationale kulturevents  

7. Brug Dansk Erhvervs viden og erfaringer til nyt råd på kulturområdet  

8. Fokuser på øgede eksportmuligheder indenfor de kreative erhverv   

9. Nedbring dimittendledigheden blandt kreative kandidater  

10. Styrk investeringsmiljøet omkring de kreative erhverv   

11. Sørg for bedre beskyttelse af immaterielle rettigheder  

12. Fasthold momsfritagelsen for kunstneriske ydelser  

13. Et kulturbidrag med effekt  

14. Lige konkurrenceforhold på medieområdet  

15. Styrk interessen for de kreative kompetencer  

16. Mindsk det administrative bøvl for foreninger  

17. Gør det nemt at være frivillig i kulturlivet  

18. Lad midler til foreningslivet følge pris- og lønudviklingen   

Sådan lyder det fra Brian Mikkelsen, der er direktør i Dansk Erhverv og tidligere mangeårig kulturminister for Konservative.

Altinget logoKultur
Vil du læse artiklen?
Med adgang til Altinget kultur kommer du i dybden med Danmarks største politiske redaktion.
Læs mere om priser og abonnementsbetingelser her
0:000:00