Stifter: Regeringen bør garantere kontinuiteten i succesfuldt animationscenter

DEBAT: Center for Animation, Visualisering og Digital Fortælling har som verdens eneste specialiserede center af sin art længe vist sin succes i Danmark. Derfor bør regeringen forlænge centerets bevilling, så det vigtige arbejde - og væksten - kan fortsætte, skriver stifteren af The Animation Workshop, Morten Thorning. 

Af Morten Thorning
Stifter af og tidligere chef for The Animation Workshop

På Center for Animation, Visualisering og Digital Fortælling – som hører under The Animation Workshop, VIA University College i Viborg – arbejdes der med en bred vifte af danske og internationale projekter af højeste kvalitet og aktualitet.

Det er projekter, som på én og samme gang adresserer industriens kompetencebehov såvel som forskellige samfundsrelevante problemstillinger og potentialer i krydsfeltet mellem erhvervsliv, undervisning, uddannelse, kunst og kultur.

Centeret er med sin unikke sammensætning af kompetencer, opgaver og opdrag verdens eneste specialiserede center af sin art.

Dets aktiviteter og partnerskaber spreder sig over både den offentlige og private sektor, på tværs af ressortområder, faglige discipliner og markeder.

Behov for forlængelse
Fra 2017 til 2020 har centret fået en opstartsbevilling på 6 millioner kroner om året, og fra 2019 til 2021 er der givet en tillægsbevilling på yderligere 3 millioner kroner om året.

Når opstartsbevillingen udløber, er der således blot de 3 millioner kroner tilbage – og kun til og med næste år. Derfor er der nu behov for, at centrets bevilling forlænges i seks år frem med et samlet beløb på 9 millioner kroner årligt.

Det er netop nu, hvor centerets kompetencer er fuldt udviklede, at det danske samfund kan få maksimeret sit udbytte af investeringen.

Det bør derfor være nemt for politikerne at forlænge bevillingen til et center, der for længst bevist sit værd. Det handler nemlig om noget, der politisk set er aldeles ufarligt: At garantere kontinuiteten i det, der er en åbenlys succes.

485 udviklingsprojekter
I løbet af de forgangne tre år har Center for Animation, Visualisering og Digital Fortælling således gennemført 485 udviklingsprojekter og 280 aktiviteter – herunder 10 større konferencer samt 230 repræsentationer af dansk kunst, kultur og særligt animation internationalt.

150.000 mennesker har deltaget i centrets nationale og internationale konferencer, præsentationer, kurser og kulturelle oplevelser, hvor fokus har været på at styrke og udbrede kendskabet til brug af digital visuel formidling inden for så forskellige områder som læring, sundhed, arkitektur og videnskabsformidling.

På det strategiske plan har centeret været medinitiativtager til kvalificering og etablering af klyngeorganisationen Vision Denmark og udnævnelsen af Viborg som første nordiske UNESCO Creative City i kategorien Media Arts – samt etablering af indsatsområderne Sci-Vi (Science Visualization), Animated Health, Animated Learning og Animated Architecture.

Centeret har i samme periode, ud over finanslovsbevillingen på 21 millioner kroner, hentet 19 millioner kroner i matchende bevillinger og indtægter, heraf en væsentlig del fra EU.

Animation, spil og film som et spirende vækstområde
I de kommende år satses kraftigt på at understøtte animation og den øvrige digitale visuelle industri som et vækstområde for Danmark.

Dette kommer til udtryk i regeringens Vækstplan for de Kreative Erhverv, der lægger op til en målrettet styrkelse af de kreative erhverv i bred forstand.

Det kommer endnu tydeligere til udtryk i Erhvervsfremmebestyrelsens Strategi for Erhvervsfremme 2020-2023, der udpeger animation, spil og film som et spirende vækstområde, der skal understøttes.

Dette betyder, at centerets vidtfavnende fokusområde i de kommende år får stigende betydning, og at de aktiviteter, som centeret allerede har udført de seneste år, har skabt de nødvendige resultater og erfaringer på det helt rigtige tidspunkt.

Med håb om at få sin bevilling fornyet har centeret defineret de følgende fem indsatsområder, som på hver deres måde vil være til gavn for og styrke det danske samfund i løbet af de næste seks år:

1. Samfundets sammenhængskraft og fællesskabsfølelse

2. Genstart af samfundsøkonomien efter COVID-19

3. Grøn omstilling og bæredygtighed

4. Digitalisering med et menneskeligt ansigt

5. Styrkelse af børn og unges kreativitet og forestillingsevne

Således anbefales regeringen, at den i forbindelse med den kommende finanslov sætter de nødvendige midler af, så det vigtige arbejde, som centeret allerede er i fuld gang med, kan fortsætte.

Forrige artikel Facebook-chef: EU burde rive digitale mure ned – ikke bygge nye Facebook-chef: EU burde rive digitale mure ned – ikke bygge nye Næste artikel Bertel Haarder efter ministers musical-melding: Teatre er ikke i konkurrence Bertel Haarder efter ministers musical-melding: Teatre er ikke i konkurrence