EL: Hvis regeringen vil fjerne DR-besparelser, hvorfor fremgår det så ikke af finanslovsforslaget?

DEBAT: Enhedslisten er enig med regeringen i, at anden del af besparelsen på DR skal droppes. Men regeringen er lidt for smart, når den selv tager æren for at droppe besparelserne og bagefter lægger finansieringen over til os andre, skriver Søren Søndergaard (EL).

Af Søren Søndergaard (EL)
MF, kultur- og medieordfører

For nylig spillede regeringen ud med et finanslovsforslag. Indholdet er vi i Enhedslisten ikke særlig imponerede over. Ikke mindst på klima- og velfærdsområdet skuffer det fælt.

Det bliver selvfølgelig ikke bedre af, at hvis det står til finansministeren, så kan forslaget kun forbedres for 1,5 milliarder kroner. Det er nemlig det årlige beløb, der er afsat til en såkaldt ”forhandlingsreserve” i 2021-24 og som dem, der i sidste ende støtter finansloven, kan få lov at slås om.

Til sammenligning var beløbet over dobbelt så stort ved den forrige finanslov, som endte med et forlig mellem regeringen, radikale, SF og Enhedslisten.

De unge forsvinder fra seriøse medier
Men festen stopper ikke der. I forbindelse med fremlæggelsen af finansloven lod regeringen forstå, at den fra næste år – 2022 – vil droppe anden del af den besparelse på DR, som den borgerlige regering og DF vedtog i 2018.

Den første del på 420 millioner er gennemført og nu henstår yderligere en besparelse på godt 250 millioner, som DR skal finde fra 2022 og frem.

Vi er naturligvis fuldstændig enige med regeringen i, at den anden del af besparelsen på DR skal droppes.

Faktisk har allerede den første del haft ødelæggende resultater. For eksempel har lukningen af DR K og Ultra som flowkanaler udløst en sand flugt af unge mennesker væk fra DR.

I den liberalistiske drømmeverden vil alle disse børn og unge, som har slukket for DR, nu tegne abonnement på Berlingske Tidende, Weekendavisen eller Politiken.

Men i virkelighedens verden forsvinder de væk fra public service og publicistiske medier og vil alene findes på de sociale medier og hos multinationale streamingtjenester, som ikke har noget som helst andet formål end at tjene penge.

Hvis ikke min gode opdragelse forbød mig at tænke ilde om andre, så ville jeg tro, at det faktisk også er, hvad de borgerlige ønsker.

"Det er altså lidt for smart"
Men netop fordi regeringen selv er imod denne besparelse, hvorfor fremgår fjernelsen så ikke af regeringens eget finanslovsforslag? Hvorfor er det lagt over i en ”forhandlingsreserve”, som er afsat til andre partier? Eller regeringen mener måske ikke sin modstand mod besparelsen mere alvorligt end som så?

Undskyld, regering: Det er altså lidt for smart. Først går I ud i offentligheden og tager æren for at ville droppe besparelsen og så lægger I finansieringen ind i en forhandlingsreserve, som vi andre skal dække.

I sætter 1,5 milliarder af til forhandling for at få andre med i finansloven, men I vil også bestemme over, hvad mere end 250 millioner af dem skal bruges til.

Fra Enhedslistens side er vi klar til at finde penge til en styrkelse af public service og af de private publicistiske medier, inklusiv lokalpressen. Vi har faktisk en hel række finansieringsforslag.

Men lad mig sige det klart og tydeligt: Det kommer ikke til at ske, at 1/6 af forhandlingsreserven i 2022 og frem skal bruges til at finansiere et krav, som I selv har slået jer op på. Det kommer bare ikke til at ske!

Forrige artikel Christian Nissen: Der er behov for en nytænkning af dansk mediepolitik Christian Nissen: Der er behov for en nytænkning af dansk mediepolitik Næste artikel Dansk Journalistforbund: En besparelse på DR er en forringelse af den demokratiske infrastruktur Dansk Journalistforbund: En besparelse på DR er en forringelse af den demokratiske infrastruktur
Joy Mogensen drømmer om flere musicals på Det Kongelige Teater

Joy Mogensen drømmer om flere musicals på Det Kongelige Teater

SÆTTEMØDE: Torsdag begynder forhandlingerne om en ny flerårig rammeaftale for Det Kongelige Teater. Kulturministeren vil ikke svare på, om teatret får flere penge. Men regeringen vil gerne skabe "et solidt grundlag" for teatret, lyder det.