Konservative: Har regeringen glemt kulturen i forståelsespapiret?

DEBAT: Vi har en fælles interesse i, at Danmark som nation og folk bibeholder og styrker vores sammenhængskraft og identitet. Et samfund uden en stærk kultur og et rigt kulturliv er nemlig et samfund, som de færreste vil leve i, skriver Birgitte Bergman.

Af Birgitte Bergman (K)
Kulturordfører

Det er tankevækkende, at den nye regering ikke nævner kulturområdet med ét ord i sit forståelsespapir. 

Det virker, som om kulturen er blevet glemt mellem regeringens mange, dyre løfter til sine vælgere og støttepartier. Som kulturordfører for Det Konservative Folkeparti står jeg uforstående over for den prioritering. 

Jeg frygter, at det skal ses som en nedprioritering af kulturen.

Danskerne er Europas storforbrugere af kulturoplevelser, og hele 80 procent mener, at kunst- og kulturoplevelser spiller en vigtig rolle for børns dannelse, ligesom 63 procent mener, at kunsten er med til at sætte fokus på vigtige emner i den offentlige debat og spiller en afgørende rolle for fællesskabsfølelsen i lokalområderne. 

Alligevel rangerer kunst og kultur ofte lavest på den politiske dagsorden i konkurrencen med andre centrale samfundsemner som sundhed, uddannelse og ældre.

Stor interesse for museer og teatre
I en tid, hvor ensomhed er et stigende problem, hvor tiden til refleksion er blevet en knap ressource, og hvor de værdier, som vores samfund bygger på, er under pres både fra national og international side, er det vigtigere end nogensinde, at dansk kultur betragtes som en investering og ikke en udgift.

Kultur er nemlig også velfærd. Kulturen kan samle os og skabe nye relationer, fællesskaber og nærvær. Og vi har en fælles interesse i, at Danmark som nation og folk bibeholder og styrker vores sammenhængskraft og identitet. Et samfund uden en stærk kultur og et rigt kulturliv er et samfund, som de færreste danskere for alvor har lyst til at leve i. 

Museer og teatre oplever i disse år en voldsom interesse fra danskerne, men også fra internationale turister.

Danmark byder nemlig på mange oplevelser inden for kunst og kultur – det gælder både i storbyerne og i kystområderne. Mange udenlandske turister vil i stigende grad rejse efter at opleve den danske kultur, kunst og historie, og samlet set er 43 procent af de udenlandske turister, som besøger Danmark, kulturturister. 

Kultur er et af deres vigtigste motiver for at holde ferie i Danmark.

Grænsen er nået
I Det Konservative Folkeparti vil vi arbejde for at afskaffe det såkaldte omprioriteringsbidrag på kulturområdet. 

Vi var selv med til at indføre det i sin tid, for dengang var det sundt for institutionerne at se på deres udgifter med et kritisk blik. Men nu er grænsen nået. 

Omprioriteringsbidraget begynder at få konsekvenser for kulturens udvikling og faglighed, og derfor er tiden inde til at afskaffe det igen. For os er kulturen og dens økonomi vigtig politik.

Kulturen skal ikke undskylde sin plads i de offentlige budgetter. For kultur har en værdi for samfundet. Den handler om dannelse, om identitet og om vores ståsted i verden. Vores danske kultur, gammel som moderne, er, hvad der samler os som nation, som et folk.

Vi taler i Det Konservative Folkeparti derfor meget om generationskontrakten. Det er en kontrakt, som vi skal indgå med hinanden. 

Vi skal forpligte os til at passe på vores kulturarv, så vi kan give den videre til de næste generationer. På den måde er vi med til at skabe interesse for vores kultur hos de unge, der er Danmarks fremtid. Det har en værdi i sig selv, og det skal vi understøtte.

Klar økonomisk gevinst
Selvom kultur ikke kun skal gøres op i penge, er der faktisk en klar økonomisk gevinst ved at prioritere kulturområdet.

Kultur er en god forretning, og det er en stor del af vores erhvervs- og turismepolitik. 

Jeg er selv fra Helsingør Kommune, hvor vi har en årlig omsætning på godt 1,7 milliarder kroner på turisme alene.

Blandt andet på grund af den store kultursatsning med Kulturhavn Kronborg på 1,3 milliarder kroner.

Det betyder i dag, at Helsingørs kultur- og turismeindtægt giver en skatteindtægt på godt 600 millioner kroner, der kan komme samfundet til gode, og det er bare fra én kommune.

Jeg håber derfor inderligt, at regeringens forståelsespapir ikke er udtryk for, at regeringen har glemt vores kultur.

For vi skal værne om den danske kulturarv og lade os udfordre af det rige og mangfoldige kulturliv, der allerede eksisterer i Danmark. Et større fokus på kulturområdet betaler sig.

Forrige artikel Dansk Teater: Få kunsten tilbage på skoleskemaet Dansk Teater: Få kunsten tilbage på skoleskemaet Næste artikel Jens Rohde til Vestager: Her er min ønskeliste Jens Rohde til Vestager: Her er min ønskeliste