Mette Bock: Musikhandlingsplan er klar inden årsskiftet

DEBAT: Den kommende musikhandlingsplan vil være klar inden årsskiftet. Og den kommer ikke til at være revolutionær og "kaste alle bolde op i luften", skriver kulturminister Mette Bock til Dansk Live. 

Af Mette Bock (LA)
Kulturminister

Esben Marcher fra Dansk Live efterlyser i Altinget 22. oktober en hurtig udmelding om den kommende musikhandlingsplan – og samtidig lufter Marcher sine bekymringer for, at den rytmiske musik bliver nedprioriteret på kulturministerens skrivebord til fordel for andre opgaver. 

Lad mig indlede med at berolige Marcher og Dansk Live: Jeg har en ambition om at fastholde et højt ambitionsniveau på musikområdet. Og musikhandlingsplanen er på trapperne. Min forventning er, at den vil blive offentliggjort inden årsskiftet. I forhold til tidligere musikhandlingsplaner er vi faktisk i god tid.

For mig er det vigtigt, at vi laver et grundigt politisk arbejde, inden en ny handlingsplan sættes i søen. I den proces har det hele vejen igennem været min ambition at være åben og lyttende i forhold til branchen.

I august 2018 tog jeg initiativ til en åben debat om musikhandlingsplanen på Kulturmødet Mors, og i september inviterede jeg til stormøde i Kulturministeriet om selvsamme dagsorden. Jeg deltog også i Spil Dansk-konferencen, som blev afholdt tidligere på måneden i DR-Byen. Alle steder har Dansk Live i øvrigt været til stede og bidraget med værdifulde input.

Ingen revolutionær handlingsplan
De input, jeg har modtaget hidtil, viser, at vi ikke har brug for en ny revolutionær musikhandlingsplan, hvor alle bolde kastes op i luften. Men der er brug for nøje at overveje behovet for justeringer og tilpasninger, så dansk musik har de rigtige forudsætninger for at udvikle sig i en positiv retning.

Jeg forstår udmærket, at Dansk Live og spillestederne efterlyser klarhed i forhold til økonomien for de kommende år. Musikhandlingsplanen har høj prioriteret for mig, og jeg glæder mig til at præsentere den, når den er helt gennemarbejdet og klar.

Forrige artikel V: Kunst, kultur og foreningsliv er afgørende for udsatte boligområder V: Kunst, kultur og foreningsliv er afgørende for udsatte boligområder Næste artikel Medieråd: Unge skal dannes til kritiske mediebrugere Medieråd: Unge skal dannes til kritiske mediebrugere