Debat

Miljøpartiet: Støt den lokale journalistik i Sverige

SVENSK MEDIEDEBAT: Mediestøtte handler om at finansiere forudsætningerne for demokratiet, mener Miljøpartiets ordfører for kultur og mediepolitik, Nicklas Malmberg. Han ønsker en mediestøtte, der er teknologineutral og skaber bedre vilkår for lokal journalistik i Sverige.

Foto: mp.se
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Af Nicklas Malmberg 
Medlem af Riksdagen og ordfører for kultur og mediepolitik for Miljøpartiet, Sverige

Dagbladene mister annonceindtægter i højt tempo. I 2007 var dagbladenes kombinerede reklameindtægter på omkring 9 mia. svenske kroner (6,7 DKK). I 2016 forventes reklameindtægterne at blive halveret. Et tab på 4,5 mia. svenske kroner (3,4 mia. DKK) får selvsagt konsekvenser. Nogle aviser lukket helt. Andre nedlægger lokale redaktioner, eller beskærer redaktionerne til et minimum. Og værst ramte er Sveriges mindre kommuner.

Fra visse kanter argumenteres det, at det ikke betyder noget. At vi ikke politisk skal hjælpe en branche som ikke kan løfte sig selv.

Demokratisk forudsætning
Men for Miljøpartiet handler mediestøtten ikke om erhvervsstøtte. Det handler om at finansiere forudsætningerne for vores demokrati. Hvordan skal borgerne kunne træffe kvalificerede valg af kandidater i kommunalvalget, hvis der ikke er nogen lokal dækning af, hvad partierne står for? Hvem skal forklare komplekse problemstillinger og bringe det, der foregår i kommunen, frem i lyset, hvis ikke der findes lokale redaktioner? Hvem skal granske de lokale myndigheder og magthavere og på den måde bidrage til at forhindre magtmisbrug og korruption?

Fakta
Projektet 'Mediepolitik i Norden' er støttet af Nordisk Kulturfond. Gennem nyhedsartikler og aktuel debat sætter Altinget fokus på de mediepolitiske diskussioner om mediestøtte og public service i Danmark, Sverige og Norge.  

Sidste forår vedtog Riksdagen nogle forbedringer af mediestøttesystemet. Med de nye regler kan alle indtægter fra brugerbetaling på digitale udgivelser danne grundlag for mediestøtte. Og vi får nu også en helt ny udviklingsstøtte til medier, der har brug for hjælp i omstillingen fra tryk til i stedet at nå modtagerne digitalt.

Det er et skridt i den rigtige retning imod en teknologineutral mediestøtte, og det giver os forhåbentlig et åndehul, indtil anbefalingerne fra regeringens medieundersøgelse kan blive implementerede.

For Miljøpartiet handler mediestøtten ikke om erhvervsstøtte. Det handler om at finansiere forudsætningerne for vores demokrati. 

Niclas Malmberg, Ordfører for kultur og mediepolitik for Miljøpartiet, Sverige

Blandt de anbefalinger medieundersøgelsen allerede har bragt frem, er der særligt to spørgsmål, der er interessante:

Det første spørgsmål handler om, hvordan den økonomiske konkurrence blandt medierne ser ud i praksis. Dagspressens tabte annonceindtægter er stort set overtaget af globale internetgiganter, som kun i begrænset omfang betaler skat i Sverige.

Det andet spørgsmål handler om den svenske public services rolle. Findes der muligheder for at øge public service-ansvaret for lokal journalistik?

Teknologineutral lovgivning
Den svenske mediestøtte blev etableret for at skabe forudsætninger for en mangfoldig presse og blev udløst af, at mange mindre aviser havde svært ved at få tilstrækkeligt med annonceindtægter. I dag er udfordringen endnu større, da selv aviser med store oplag har vanskeligt ved at få økonomien til at hænge sammen.

Men spørgsmålet om, hvordan den fremtidige mediestøtte kan blive bedre, handler om andet end at fordele flere penge. Den nye støtte skal være teknologineutral. Og ikke som i dag tage udgangspunkt i en papiravis som så tilpasses til digital publicering.

Selve lovgivningen bør i sin helhed være teknologineutral. Den nuværende situation, hvor den ansvarlige udgiver holdes ansvarlig for alt, hvad der ligger på mediets hjemmeside – herunder alt materiale, der blev udgivet længe før vedkommende blev ansat – er urimelig. I stedet bør de samme regler gælde for digitale udgivelser som på tryk – det vil sige, at ansvaret ligger hos den, der har ansvar for den gældende udgivelse.

Den svenske mediestøtte har tidligere været et spørgsmål med store politiske modsætninger. At det lykkedes sidste forår at få mediestøtteforslaget vedtaget i Riksdagen, som alle partier undtagen Sverigedemokraterna stod bag, var derfor et stort fremskridt. Forhåbentlig kan vi opnå samme enighed om den svenske regerings medieundersøgelse fra dette efterår, så et nyt system hurtigt kan komme på plads. For vi kan sige med sikkerhed, at det haster, hvis vi skal kunne opretholde produktionen af lokale nyheder i fremtiden!

Oversat fra svensk. Blev oprindeligt bragt på Altinget.se d. 16 maj 2016


    Politik har aldrig været vigtigere

    Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion