Mogens Jensen: Giv flere kulturopgaver til regionerne

DEBAT: Sundhedsreformen får konsekvenser for kulturen, fordi den vil skabe øget centralisering. I stedet kunne sund kulturpolitisk fornuft være at give regionerne flere kulturopgaver og bevare regionsrådene, skriver kulturordfører Mogens Jensen (S).

Af Mogens Jensen
Kulturordfører, Socialdemokratiet

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) viser med regeringens oplæg til en sundhedsreform endnu en gang, at han går centraliseringens vej. På sundhedsområdet er det meget tydeligt, men konsekvenserne af reformen for kulturen er desværre også en yderligere centralisering.

Med regeringens reform bliver der lagt op til en nedlæggelse af regionerne som demokratisk valgte organer, samtidig med at kulturopgaverne flyttes til staten.

Staten skal varetage dem gennem kulturaftalerne med kommunerne og det eksisterende statslige system.

Det virker meget ugennemtænkt at lade de regionale opgaver overgå til et aftalesystem mellem ministeriet og kommunerne, som set over årene er blevet beskåret fra statslig side og har meget forskellig politisk opbakning rundtom i landet.

Det virker, som regeringen igen lader kulturen sejle, når de store streger skal slås.

Læg kulturopgaver under regionerne
På kulturens område kunne der være grund til at gøre det modsatte.

Der kunne meget vel også være sund kulturpolitisk fornuft i at give regionerne flere opgaver på kulturens område og bevare regionsrådene.

Kulturpolitik på det regionale – og samordnende – niveau kræver politisk engagement blandt politikere, der har hele deres fokus på at betjene en region.

Det burde derfor overvejes at lægge de kulturopgaver, som i deres natur er regionale, under regionsrådene. En del af dem blev flyttet fra amterne ved kommunalreformen i 2007, men det har givet en centraliseret struktur, som har skabt nogle nye problemer for kulturen. Der er ingen grund til at gå videre ad den vej.

Store kulturinstitutioner, som trækker publikum fra en større landsdel, og/eller som har turneforpligtelser i hele landsdelen, er regionale af natur. Der er ingen grund til, at staten driver dem enerådigt.

De store regionale museer, landsdelsorkestre, landsdelsscener, basisensembler, musikalske grundkurser, arkæologiske centre og skoletjenester er eksempler på institutioner, som demokratisk set mest oplagt kunne drives af regionerne.

Inden for idrætten kunne det være store idrætsanlæg. Men den konkrete placering af opgaverne skal naturligvis analyseres og drøftes ordentligt først, hvad de ikke blev ved kommunalreformen og heller ikke er blevet i regeringens reform.

Borgerne skal stemme på de kulturansvarlige
I dag er situationen den, at mange af de store kulturinstitutioner har stort besvær og meget arbejde med at holde gruppen af kommuner og stat samlet om et varigt tilskudsniveau.

Det er påpeget mange gang før, men kommunale samarbejder om kan-opgaver er ustabile konstruktioner, ikke mindst på kulturområdet. Og de dækker sjældent hele området, som institutionen opererer i, fordi nogle kommuner vælger, hvad de jo har ret til, ikke at være med.

Den demokratiske indflydelse på kulturtilbud af den art bliver klart bedre, hvis borgerne, der nyder godt af institutionen, kan stemme på de råd, der rent faktisk driver kulturtilbuddet.

Og så har regionerne haft overblikket til at støtte og samordne sammen med kommunerne, når noget har krævet fuld synergi.

Evalueringen af Kulturby 2017 i Aarhus har vist, at samarbejdet mellem alle kommunerne i Midtjylland og Region Midt har været succesfuldt, og samarbejdet fortsætter også efter kulturbyåret.

Region Nordjylland har haft stor betydning for det årlige kulturmøde på Mors, hvor netværk og udviklingstanker hele tiden dyrkes, mens Region Syd er gået ind i fejringen af hundredåret for Genforeningen i 2020. Der kunne også nævnes eksempler fra de andre regioner.

Det er en rolle, som helt forsvinder med regeringens forslag, og det er meget beklageligt.

Bliv inspireret af Sverige
Sverige har for længst indført en betydelig udlægning af kulturopgaver til regioner og landsting (de svenske regionsråd).

Det kaldes kultursamverkansmodellen, og den stiller blandt andet krav om, at regionsrådene skal formulere egne kulturpolitikker i en samskabelsesproces med kommuner og civilsamfund.

I Norge har regeringen netop i deres nye kulturmelding fortalt, at de vil overføre en række opgaver til regionerne (fylkerne) i Norge.

Det er sket efter en meget grundig udredning af fordele, ulemper, principper og holdninger i kulturen, forvaltningerne og på det politiske niveau.

I begge lande har ønsket været at vitalisere kulturpolitikken på det regionale niveau og sikre en regional vurdering og prioritering af ressourcerne.

Det regionale blik på kulturen er i et land som Danmark også vigtigt. Og det skal være et demokratisk politisk blik, hvor valgte borgere kan begejstres, tage ansvar og tage initiativ på kulturområdet. Det gælder også mange andre områder. Sundhed og regional udvikling er bare to andre af dem.

Lad os derfor bevare regionsrådene, og se på potentialet i at give dem nogle flere kulturopgaver.

Forrige artikel Øernes Kunstfond: Regioners varierende kulturindsatser skævvrider Danmark Øernes Kunstfond: Regioners varierende kulturindsatser skævvrider Danmark Næste artikel Kunstnerisk chef: Kultur skal skabe fællesskab i den digitale solo-tid Kunstnerisk chef: Kultur skal skabe fællesskab i den digitale solo-tid