Musikere: Haarders besparelser får voldsomme konsekvenser

DEBAT: Kunst og kultur i Danmark opererer med relativt små budgetter, men er til stor nytte for mange danskere. Finanslovforslagets bebudede nedskæringer på cirka en halv milliard kroner vil derfor få voldsomme konsekvenser, skriver Anders Laursen, formand i Dansk Musiker Forbund.

Af Anders Laursen
Formand i Dansk Musiker Forbund

Torsdag har partierne første behandling af finanslovforslaget på Christiansborg. Kulturlivet holder vejret og opfordrer alle partier ved forhandlingsbordet til at arbejde for en helt anden finanslov for kulturen.

Allerede kort tid efter den nye regering trådte til fremsatte kulturminister Bertel Haarder (V) krav om besparelser på kulturområdet. Tankevækkende. For var Venstre ude med meldinger om at skære i kulturen inden valget? Svaret er nej! De konkrete nedskæringer står nu at læse i forslaget til finanslov. Nedskæringer, som rammer kunst og kultur hårdt og bredt inden for alle genrer og hele vejen rundt i det ganske land.

Små penge gør meget
Det er beløb, der i det samlede nationalregnskab er små, men som for kulturen, der rammes, udgør store procentdele af de i forvejen trængte rammer for udfoldelse. I den beskårne 2016-udgave udgør kultur således kun 0,93 procent af den samlede finanslov. Små beløb i den store helhed. En kæmpe beløb for kulturen.

"Kulturen er et område, hvor små penge gør meget," sagde Mogens Jensen, kultur- og medieordfører for Socialdemokraterne, kort før den nye regerings forslag til finanslov ramte forhandlingsbordet. Kloge ord, der vækker glæde i kulturlivet.

Vi håber, der vil være flere kulturvenlige og ansvarlige politikere, der tager afstand fra regeringens udspil.

Hvad vil DF?
Andre partier er svære at tolke på lige nu. Eksempelvis melder Dansk Folkeparti i deres forslag, at de ønsker at styrke kulturtilbuddene uden for hovedstadsområdet, men hvad partiet eksempelvis mener om regeringens ønskede kulturnedskæringer på 200 millioner kroner i provinsen – heriblandt på landsdelsorkestrene - hører vi ikke noget om.

For musikkens vedkommende er det ud over landsdelsorkestrene, den rytmiske musik og musikundervisningen på konservatorierne og musikskolerne, som nedskæringerne rammer. Dermed forringes danskernes adgang til både bredde og kvalitet i musik over hele landet, på tværs af smag og alder. Tillige hiver man tæppet væk under hele fødekæden inden for musikundervisningen.

Drop her-og-nu-politikken
Beskæring af tilskuddene til kulturen er en her-og-nu-politik, hvor man svinger sparekniven i stedet for at forstå, hvor vigtig kultur er for hele samfundet, for turismen, for unge - ja for danskere i alle aldre og overalt i landet. At skære i kulturen opleves som om regeringen ikke kan tænke langsigtet i hvad, der er godt for Danmark.

Og kig lige over Sundet. I Sverige er det omvendt – her bevilges flere penge til kulturen, i erkendelse af at kulturen er et vigtigt bindemiddel, der skal holde hele samfundet sammen. Vores svenske naboer forhøjer nemlig kulturbudgettet med hele 359 millioner svenske kroner i 2016!

Så derfor lyder opfordringen til partierne i Folketinget, der nu går til forhandlingsbordet om en ny finanslov: Find sammen om en anden finanslov på kulturens område. Regeringens forslag giver tilbagegang for alle i hele Danmark.

Forrige artikel Skaber kulturstøtten et Danmark i to hastigheder? Skaber kulturstøtten et Danmark i to hastigheder? Næste artikel "Vi spiser hinanden"