Ny agenda for dansk kulturstøtte

DEBAT: De offentlige midler rækker ikke, hvis kulturlivet fortsat skal udvikle sig. Derfor bør man indgå i et tæt samarbejde med private fonde om kulturstøtten. Det skriver Christian Have, kreativ direktør og indehaver af Have Kommunikation.

Af Christian Have
Kreativ direktør og indehaver, Have Kommunikation

Det danske kulturliv står over for en udfordring: Den offentlige kulturstøtte vil ikke blive større inden for nogen overskuelig fremtid. Det er der ikke politisk vilje til.

Det betyder, at der ikke er tilstrækkelige og substantielle midler til den egentlige udvikling af kulturlivet. Kun til drift og vedligeholdelse af status quo. Og hvis kulturen skal bidrage til den samfundsmæssige værdiskabelse og underbygge vores satsning på det kreative vækstområde, er det essentielt, at kulturlivet konstant er i udvikling og bevægelse.

Fonde som udviklingspartnere
Kulturlivet må således lede andetsteds efter de midler, der skal til, hvis udviklingen skal sikres. Her er det naturligt at sætte fokus på fondene som vigtige udviklingspartnere. De har historisk set spillet en vigtig rolle i dansk kulturliv, og mange fonde er sat i verden netop for at understøtte den kulturelle og sociale udvikling i samfundet.

Hvor de tidligere placerede deres primære fokus på den enkeltstående kunstner eller specifikke kulturprojekter, drejer det sig for fondene i langt højere grad om at have ambitiøse udviklingsstrategier.

Det er stadig vigtigt, at de interesserer sig for kunstnerne og kulturprojekterne. Men nu handler det i høj grad om at kunne sætte et aftryk inden for de dele af kulturlivet, de hver især har særlig interesse for. Om at udvise det, der er blevet døbt Corporate Cultural Responsibility.

Således er der sammenfaldende interesser hos fondene og det offentlige. De midler til udvikling, det offentlige ikke har, findes hos fondene. Til gengæld ønsker fondene ikke blot at finansiere drift, og det har heller aldrig været et fokusområde for dem. Men det gør ikke så meget, så længe det offentlige ønsker at bidrage til denne del af finansieringen.

Sådan genoplives kulturlivet
Dermed er der aktuelt et stærkt OPP-momentum. Udnytter vi det, kan det få stor betydning for revitaliseringen af kulturlivet og kulturinstitutionerne i Danmark. Skal det lykkes, er der imidlertid tre elementer, der skal fungere:

1) Det offentlige og fondene skal gå i tæt dialog med hinanden. De skal opnå enighed om en række strategiske udviklingsspor, hvor de kan gå hånd i hånd og supplere hinanden på bedst mulig vis. Vi har allerede set de første vigtige antydninger af, at dette kan lade sig gøre.

2) Samtidig skal de efterfølgende indgå i et tæt samarbejde, hvor de fuldt ud respekterer hinandens forskellige formål og måder at servicere borgerne på. Det offentlige opererer på én måde og en fond på en anden, og kun så længe, der er forståelse for de afgørende forskelle, vil parterne kunne forstå og supplere hinandens motivationer.

3) Endelig skal både det offentlige og fondene være villige til at bevæge sig ud af deres egne komfortzoner, når de skal finde de personer, der har kompetencer til at realisere udviklingsstrategierne og -projekterne. Kulturlivet og den kreative sektor har typisk de professionelle kompetencer, der skal til, og derfor er der god grund til at rekruttere personer herfra.

Hvis det lykkes at få disse elementer til at gå op i en højere enhed, er der basis for, at der for alvor bliver sat en ny agenda inden for det danske kulturliv. Til gavn for samfundet, for borgerne, fondene og ikke mindst kulturlivet i sig selv.

Forrige artikel Den forældede teaterlov bør ændres Den forældede teaterlov bør ændres Næste artikel Dansk Live: Flere penge til livemusik er en god investering  Dansk Live: Flere penge til livemusik er en god investering