Øernes Kunstfond: Regioners varierende kulturindsatser skævvrider Danmark

REPLIK: Regionernes nedlæggelse standser ikke de fremsynede kulturindsatser i Jylland. Men Region Sjællands mangel på samme fører til en skæv konkurrenceevne for sjællandske kulturaktører, mener Mette Blum Marcher, der er formand for Øernes Kunstfond.

Af Mette Blum Marcher
Direktør i Guldagergaard og formand for Øernes Kunstfond

Som direktør for Guldagergaard og indenfor det seneste også som formand for Øernes Kunstfond har jeg i mere end 15 år arbejdet med den professionelle kultur på Sjælland.

De jyske regionsråd har modsat Region Sjælland haft kultur som sit indsatsområde, og kritikere mener nu, at en eventuel nedlæggelse af regionsrådene vil betyde mindre kultur.

Jeg anerkender vigtigheden af eksempelvis Kulturmødet på Mors, som er startet med hjælp fra Region Nordjylland. Og jeg har selv deltaget siden den spæde start og fulgt dets store udvikling til i dag, hvor Kulturmødet er et vigtigt kardinalpunkt for kulturen i Danmark.

Men den fremsynethed og fremdrift, som har præget det jyske kulturliv, vil stadig være her, selvom regionerne nedlægges. Fordi der hersker en helt anden fremsynethed omkring den professionelle kultur i det jyske.

Skævvridning af midler
Der har ikke været midler til kultur i Region Sjælland. Og det betyder altså, at der i dag er en skævvridning af midler og konkurrenceevne for de sjællandske aktører, som ikke har adgang til samme slags midler.

Da kulturminister Mette Bock lancerede de regionale kunstfonde, var jyderne naturligvis med på, at de skulle være med. Men det sjællandske regionsråd takkede nej.

Måske fordi man i Jylland anser kultur som et erhverv med vækstpotentiale, mens det på Sjælland anses for noget, politikerne kan drysse, når alt andet er betalt. Rammevilkårene er med andre ord vidt forskellige.

Stem jyder ind i Region Sjælland
Sjælland er et af de områder i Danmark med flest ledige, syge borgere og unge uden ungdomsuddannelse. Al forskning viser, at kunst og kultur kan løfte hele områder. Og derfor har der også manglet mandshjerte og visioner fra regionspolitikerne i Sjællands Regionsråd.

Der tales ganske vist om lidt turismeindsats og bosætningsstrategier krydret med den nye erhvervsreform. Men den store helhedsplan og forståelse for, at ingen bosætter sig et sted uden kultur, mangler.

Ligeledes mangler den overordnede forståelse for, at kultur rent faktisk også er et erhverv – og et af dem med stort vækstpotentiale, som det også fremgår af rapporten fra Vækstteamet under Erhvervsministeriet fra oktober 2018. Og at regional udvikling kan være andet end kollektiv trafik, hvor Region Sjælland i dag har disponeret størstedelen af denne periodes budget.

Såfremt regionsrådene skal bestå, vil jeg for den professionelle kulturs skyld håbe på, at det sjællandske regionsråd vil blive besat med et par jyder. Det vil højne dannelsesperspektivet!

Forrige artikel Debat: Musikhandleplan skal sikre bedre rammer for kulturen Debat: Musikhandleplan skal sikre bedre rammer for kulturen Næste artikel Mogens Jensen: Giv flere kulturopgaver til regionerne Mogens Jensen: Giv flere kulturopgaver til regionerne
Rapport: Derfor vandt Loud DAB-udbuddet

Rapport: Derfor vandt Loud DAB-udbuddet

DOKUMENTATION: Radio- og tv-nævnet har offentliggjort evalueringsrapporten, som afslører, hvad der har ligget til grund for beslutningen om at tildele DAB-sendetilladelsen til radiokanalen Loud - og ikke Radio24syv, som mange ellers troede.