Overblik: Disse kulturopgaver varetages af regionerne

REGIONER: Som konsekvens af regeringens sundhedsudspil skal regionernes kulturpolitik fremover varetages af staten. Se her, hvilke kulturopgaver der varetages af landets fem regioner.

Regionerne løser i dag en række opgaver uden for sundhedsområdet, deriblandt på kulturområdet. Står det til regeringen, skal disse opgaver fremover udføres gennem Kulturministeriets kulturaftaler med kommunerne, de regionale kunstfonde og Sport Event Danmark.

"På denne måde sikres det, at kulturprojekter rundtomkring i landet fortsat vil kunne støttes i en enklere struktur og samtidigt sikres en større bevillingsmæssig volumen. Opgaven tænkes ind i de eksisterende, velfungerende statslige ordninger, der bygger på faglig ekspertise og god kontakt til de relevante miljøer," lyder det blandt andet i regeringens udspil.

Der er stor forskel på, hvor meget kultur hver enkelt region beskæftiger sig med. Mens Region Midtjylland har et kulturbudget på cirka 11 millioner kroner, har Region Sjælland omvendt ingen midler specifikt afsat til projekter på kulturområdet på nuværende tidspunkt.

Login