Radikal om copyright: Vi styrker techgiganterne i forhold til artisterne

DEBAT: Kompromisset med copyrightdirektivet vil undergrave internettet og hæmme kunstnere. Store platforme vil klare stormen i kraft af deres størrelse, mens mindre vil få problemer, mener kandidat til Europa-Parlamentet Karen Melchior (R).

Af Karen Melchior (R)
Medlem, Borgerrepræsentationen i København og kandidat til Europa-Parlamentet

Ophavsretlige værker nyder en beskyttelse, som er et kompromis mellem samfundets og kunstnernes interesser.

De sidste ti år har der stået en kamp i Europa mellem "internettet" og de gamle industrier hos forlag og musikselskaber.

Kampen om adgang til musikken er ikke ny, men den er blevet intensiveret de sidste år.

Når man har en meget kraftig beskyttelse af ophavsret, bliver det betydeligt sværere at bevare og sikre den remixkultur, som har hersket på internettet siden dets begyndelse. Men som også har været en del af vores kultur siden tidernes begyndelse.

Nødvendigt med reform
Alle kunstnere er startet med at efterligne og kopiere andre.

En reform af ophavsretten er nødvendig. Den foreliggende reform indeholder gode og nødvendige tiltag som blandt andet forbedringer til deling af ophavsretligt beskyttet materiale for biblioteker og universiteter på tværs af grænser, hvilket hjælper til, at ophavsret tilskynder kreativitet og vidensdeling frem for at hæmme den.

En god ophavsretsreform burde sikre de rettigheder til innovation og videreudvikling yderligere og ikke trække i den modsatte retning.

Det foreliggende kompromis med Artikel 13 skubber balancen i den forkerte retning.

Det nye EU-direktiv om ophavsret på det digitale indre marked er et ejendommeligt miskmask af forpligtelser til at licensere og filtrere brugergenereret indhold.

Hvis man virkeligt ønskede at starte regulering af platforme og få dem til at betale, så vil skattelovgivning og konkurrenceretten være meget mere effektive værktøjer. Alle ved det.

Styrker techgiganterne
Ophavsretshaverne og de virksomheder, som allerede betaler for licens til at streame musik, ønsker et opgør med Safe Habour-bestemmelsen fra e-handelsdirektivet, for så vidt angår Youtube og Facebook.

Men de har ikke kunnet føre en sag på dette eller få åbnet e-handelsdirektivet op.

Det foreliggende kompromis vil undergrave internettet og hæmme kunstnere og innovation. De store platforme skal nok klare stormen i kraft af deres størrelse, men mindre sider vil særligt få problemer.

Vi styrker techgiganterne i forhold til artisterne. Alle taber, undtagen overvågningsindustrien.

Der lægges en unødig stor byrde på platforme for brugerindhold med et de facto-krav om automatisk filtrering.

Aldrig perfekt
Et filter vil aldrig være perfekt, som det ses med Youtubes eksisterende filter, og brugere, der uploader materiale, der uretmæssigt fanges i et sådant filter, vil stå med få eller ingen support- eller ankemuligheder.

På trods af at man prøver at hjælpe brugerne med krav om effektive klagemekanismer. Realistisk set vil mange brugere give op på forhånd.

Endvidere vil klagemuligheden i praksis ikke være til stede, hvis platformene vælger at blokere indholdet med henvisning til terms of service i stedet for platformens forpligtelser efter Artikel 13.

Eller hvis det er uigennemskueligt for brugere, hvornår det er det ene, og hvornår det er det andet.

Søm i ligkisten
Ophavsretsdirektivet vil være et søm i ligkisten på det åbne, deltagende internet, som EU-borgere i øjeblikket nyder.

Vi mister den kreative interaktion, hvor vi aktivt kunne opsøge snæver kultur og være med til at skabe dem, og vi ender tilbage som passive brugere af kultur − nu gennem streamingtjenester frem for tv-antenner.

Der forventes et flertal blandt EU-landenes regeringer for det opnåede kompromis.

Derfor er det nu op til de nationale lovgivere at finde den rette balance mellem licens- og filtreringsforpligtelser og nye brugsrettigheder for brugergenereret indhold uden forudgående tilladelse for at undgå tab af åbne demokratiske veje til oprettelse af online indhold.

Forrige artikel Museumsinspektør: Kulturarven påvirkes af nye regler for ophavsret Museumsinspektør: Kulturarven påvirkes af nye regler for ophavsret Næste artikel Kulturchef: Kulturens egne folk legitimerer nedskæringer Kulturchef: Kulturens egne folk legitimerer nedskæringer