Radikal om copyright: Vi styrker techgiganterne i forhold til artisterne

DEBAT: Kompromisset med copyrightdirektivet vil undergrave internettet og hæmme kunstnere. Store platforme vil klare stormen i kraft af deres størrelse, mens mindre vil få problemer, mener kandidat til Europa-Parlamentet Karen Melchior (R).

Af Karen Melchior (R)
Medlem, Borgerrepræsentationen i København og kandidat til Europa-Parlamentet

Ophavsretlige værker nyder en beskyttelse, som er et kompromis mellem samfundets og kunstnernes interesser.

De sidste ti år har der stået en kamp i Europa mellem "internettet" og de gamle industrier hos forlag og musikselskaber.

Kampen om adgang til musikken er ikke ny, men den er blevet intensiveret de sidste år.

Når man har en meget kraftig beskyttelse af ophavsret, bliver det betydeligt sværere at bevare og sikre den remixkultur, som har hersket på internettet siden dets begyndelse. Men som også har været en del af vores kultur siden tidernes begyndelse.

Nødvendigt med reform
Alle kunstnere er startet med at efterligne og kopiere andre.

En reform af ophavsretten er nødvendig. Den foreliggende reform indeholder gode og nødvendige tiltag som blandt andet forbedringer til deling af ophavsretligt beskyttet materiale for biblioteker og universiteter på tværs af grænser, hvilket hjælper til, at ophavsret tilskynder kreativitet og vidensdeling frem for at hæmme den.

En god ophavsretsreform burde sikre de rettigheder til innovation og videreudvikling yderligere og ikke trække i den modsatte retning.

Det foreliggende kompromis med Artikel 13 skubber balancen i den forkerte retning.

Det nye EU-direktiv om ophavsret på det digitale indre marked er et ejendommeligt miskmask af forpligtelser til at licensere og filtrere brugergenereret indhold.

Hvis man virkeligt ønskede at starte regulering af platforme og få dem til at betale, så vil skattelovgivning og konkurrenceretten være meget mere effektive værktøjer. Alle ved det.

Styrker techgiganterne
Ophavsretshaverne og de virksomheder, som allerede betaler for licens til at streame musik, ønsker et opgør med Safe Habour-bestemmelsen fra e-handelsdirektivet, for så vidt angår Youtube og Facebook.

Men de har ikke kunnet føre en sag på dette eller få åbnet e-handelsdirektivet op.

Det foreliggende kompromis vil undergrave internettet og hæmme kunstnere og innovation. De store platforme skal nok klare stormen i kraft af deres størrelse, men mindre sider vil særligt få problemer.

Vi styrker techgiganterne i forhold til artisterne. Alle taber, undtagen overvågningsindustrien.

Der lægges en unødig stor byrde på platforme for brugerindhold med et de facto-krav om automatisk filtrering.

Aldrig perfekt
Et filter vil aldrig være perfekt, som det ses med Youtubes eksisterende filter, og brugere, der uploader materiale, der uretmæssigt fanges i et sådant filter, vil stå med få eller ingen support- eller ankemuligheder.

På trods af at man prøver at hjælpe brugerne med krav om effektive klagemekanismer. Realistisk set vil mange brugere give op på forhånd.

Endvidere vil klagemuligheden i praksis ikke være til stede, hvis platformene vælger at blokere indholdet med henvisning til terms of service i stedet for platformens forpligtelser efter Artikel 13.

Eller hvis det er uigennemskueligt for brugere, hvornår det er det ene, og hvornår det er det andet.

Søm i ligkisten
Ophavsretsdirektivet vil være et søm i ligkisten på det åbne, deltagende internet, som EU-borgere i øjeblikket nyder.

Vi mister den kreative interaktion, hvor vi aktivt kunne opsøge snæver kultur og være med til at skabe dem, og vi ender tilbage som passive brugere af kultur − nu gennem streamingtjenester frem for tv-antenner.

Der forventes et flertal blandt EU-landenes regeringer for det opnåede kompromis.

Derfor er det nu op til de nationale lovgivere at finde den rette balance mellem licens- og filtreringsforpligtelser og nye brugsrettigheder for brugergenereret indhold uden forudgående tilladelse for at undgå tab af åbne demokratiske veje til oprettelse af online indhold.

Forrige artikel Museumsinspektør: Kulturarven påvirkes af nye regler for ophavsret Museumsinspektør: Kulturarven påvirkes af nye regler for ophavsret Næste artikel Kulturchef: Kulturens egne folk legitimerer nedskæringer Kulturchef: Kulturens egne folk legitimerer nedskæringer
 • Anmeld

  Bryan Rice · Sanger/sangskriver

  Rettighedshaverne skal vel ikke bøde for, at deres indhold i mange år har været undervurderet?

  Det Karen Melchior altså mener er, at fordi det måske vil blive sværere at dele andres indhold, så er det en dårlig ide?

  Man kunne også se på det sådan, at det har været en rigtig dårlig ide, rigtig længe, at man har kunnet benytte sig frit af andres indhold uden at skulle tage hensyn til, at nogen rent faktisk ejer rettighederne til det, og har brug for at få betaling for deres arbejde med at opfinde, udgive og promovere det.

  Det er så nemt at mene, at artister og andre rettighedshavere bare lægger indhold ud med det formål at andre kan dele det. Vi laver det jo alligevel, ikke?
  Når du laver et produkt/en ydelse og andre skal bruge det, går jeg ud fra, at du også føler, at du skal betales for det?

  Jeg synes, modsat Karen Melchior, at EU her tager et skridt i den rigtige retning mod at sikre rettighedsejerne deres retmæssige betaling for lån af indhold. At det måske kan resultere i at det bliver sværere for folk at dele samt for små tech virksomheder at overleve, skal vel ikke koste de i forvejen hårdt ramte kunstnere, deres levebrød?

  Ikke mindst, kan man vel sagtens forestille sig at der i denne nye verden af rettigheds beskyttelse løbende vil blive reguleret og tilpasset, så vi til sidst ender med et bedre og bedre system. Det virker lidt indskrænket bare at være imod de nye bestemmelser fordi man overbeviser sig selv om, at fx indsigelser og guidance absolut ikke vil fungere... måske bliver det med tiden en virkelig god løsning med alle de dygtige kræfter der er involveret?
  Faktisk er der, hvilket det lader til at Melchior fuldstændig overser, taget hensyn til start-up i teksten!

  Læs mere om hvorfor vi som rettighedshavere mener at det er et kæmpe skridt i den rigtige retning lige her http://www.koda.dk/om-koda/nyheder/koda-stotter-ophavsretsdirektivet-og-artikel-13

  Jeg vil til sidst gerne bede Karen Melchior om en forklaring på sætningen:

  ‘Alle kunstnere er startet med at efterligne og kopiere andre.’

  Jeg kan slet ikke se hvad der menes her? Og hvordan det kan være et argument?

 • Anmeld

  Marie Enemark

  Det er teknologisk en kæmpe udfordring

  Jeg synes bestemt at vi er kommet langt og jeg tror på at det en dag vil være muligt at implementere et filter som du beskriver, men jeg vil også mene at vi slet ikke er klar til den slags endnu.

  Google er nok nogen af dem der er længest med dette, men slet ikke nok til at de kan forstå det. Jeg så eksempelvis et eksempel på hvor Google havde meget svært ved at skelne mellem et billede af smeltet smør og et billede af en skive ost.

  Marie Enemark
  https://dingaveguide.dk

 • Anmeld

  Karsten Henningsen · Salgsassistent

  Løsningen er ikke lige rundt om hjørnet

  Jeg tillader mig at erklære mig enig med både Bryan og Marie, som har nogle gode pointer. Personligt håber jeg på, at klagemulighederne bliver bedre i fremtiden. Som det ser ud nu, får man jo nærmest intet ud af at klage. Det er en skam. Hvad har politikerne mon tænkt sig at stille op med denne kæmpe udfordring?

  Jeg mener endvidere sagtens, at man kan skabe fantastisk kunst uden at skulle efterligne andre. Det er https://www.digitalafbetaling.dk/ - et dansk virtuelt projekt - et godt eksempel på.

 • Anmeld

  Kasper · Grafiker

  Både og...

  Jeg mener helt klart at lovgivningen er et step i den rigtige retning og den helt korrekte måde at sikre ophavsretten for artister.
  Kombinationen af et ordentligt filter og et EU klagenævn er efter min mening den rigtige løsning.

  Kasper
  https://www.vibla.dk/