SF: DR er alt for vigtig til at overlade til DF og LA

DEBAT: DR skal ikke blot være Danmarks public service-mediehus, men også en uundværlig kulturinstitution. SF går derfor til de kommende medieforhandlinger for at sikre mere kunst og kultur på DR's medieplatforme, skriver Jacob Mark (SF).

Af Jacob Mark (SF)
Medieordfører

SF ønsker grundlæggende på programsiden, at DR skal præsentere et bredt udvalg af programmer, som belyser og imødekommer den kulturelle diversitet i hele Danmark. DR skal med blikket rettet udad også sikre et rimeligt udsyn til den øvrige verden, herunder især Europa, og formidle væsentlig udenlandsk kunst, kultur og kulturarv.

DR kan som vægtig kulturinstitution derudover andet og mere end at afspejle og formidle: DR bør kunne agere som dynamisk producerende og udviklende kulturaktør og være forpligtet til at gå forrest og opbygge samarbejder med væsentlige danske og udenlandske institutioner.

Et helt konkret eksempel på denne rolle er tilstedeværelsen af DR's orkestre og ensembler, som SF selvfølgelig mener skal forblive i DR og i Koncerthuset. Kun sådan kan vi få maksimal effekt af ensemblernes nære relation til mediehuset og i endnu højere grad forpligte ensemblerne og DR til at være drivkraft, f.eks. i udviklingen af formater og musikindhold til digitale platforme.

Afgørende krav
I den forbindelse er det et afgørende krav, at DR i højere grad vidensdeler med det øvrige musik- og kulturliv, etablerer samarbejdsfora og -netværk, så de skatteyderbetalte erfaringer for alvor kommer hele landets kulturliv til gavn.

Der er netop udkommet en grundig rapport ”Hvordan styrker vi landskabet for professionelle orkestre og ensembler i Danmark?” Rapporten er bestilt af det nu afgåede Statens Kunstfonds projektstøtteudvalg for musik og lægger en række sager på kulturministerens bord, som peger på behovet for at se på nogle grundlæggende forhold på musikområdet.

Selvfølgelig først og fremmest ensembleområdet, men også f.eks. musikskoleområdet, folkeskoleområdet og konservatorieområdet. Det skal blive spændende at se, hvordan kulturministeren vil kvittere for rapporten – hvis overhovedet …

DR's muskler kan gøre en kæmpe forskel 
Det, som rapportens analyser især peger på, er behovet for et intensivt arbejde med publikumsudvikling hos landets klassiske ensembler, orkestre og koncertarrangører. Det er interessant læsning og sikkert gældende for andre musikalske genrer og kulturformer.

Og det er ét eksempel på et af de områder, som det vil være oplagt, at DR som samlet kulturinstitution med sin brede palet af platforme, herunder digitale udsendelsesformater, koncerthus og orkestre, har en unik mulighed for og opgave i at være lokomotiv for. DR's muskler kan gøre en kæmpe forskel for en positiv udvikling på den klassiske musiks område og såmænd på alle andre musikalske genreområder i hele landet. Denne muskel skal styrkes – ikke stækkes!

Kort sagt skal DR som kulturinstitution altså sikres og styrkes, og det er en sag, der er alt for vigtig til, at den kan overlades til et DF, der ser rødt, når bogstavkombinationen DR overhovedet forekommer, og til en minister fra det ultraliberale parti, som nærmest har gjort det til sin mærkesag ikke at kæmpe for midler til kulturen. Her må partier, som ønsker, at mediehuset DR fortsat skal være en stærk kulturinstitution med forpligtelser over for hele landets mangfoldige kulturliv, på banen.

SF vil i de kommende medieforhandlinger derfor kæmpe for, at DR fortsat skal være et kulturelt fyrtårn, der med de mange unikke kompetencer samlet i én institution skal afspejle, formidle og udvikle hele landets kulturliv. Og så i højere grad end i dag forpligtes til at vidensdele, samarbejde og initiere netværk med landets øvrige kulturaktører til glæde for os alle.

Forrige artikel Mette Bock: Debat om kunstskolerne skaber plads til løsninger Mette Bock: Debat om kunstskolerne skaber plads til løsninger Næste artikel Debat: Tag et opgør med den unfair konkurrence i mediebranchen Debat: Tag et opgør med den unfair konkurrence i mediebranchen
 • Anmeld

  Claus Sønderkøge · Økonom

  Jakob dit fokus er helt skævt

  Jakob Mark - DR har ikke været sin opgave voksen. Først og fremmest skal de rapportere om verden omkring os hvilket betyder at de skal have 400-500 journalistiske korrespondenter rundt omkring i verden, først og fremmest i Asien. En del af det kan naturligvis dækkes ved samarbejde med andre landes medier men det har DR altid skyet som pesten.

  Det var hovedet på sømmet da man for et par år siden fyrede deres bedste mand de havde tilbage, Niels Lindvig. Jeg og mange andre forlod DR på det tidspunkt og af den årsag.

  Nej - Jakob musikken skal som end nok klare sig men information udefra er helt tørret ud gennem de seneste 15 år. Den har aldrig været god og det er helt galt når China Daily skriver mere om Danmark end Danmark skriver om Kina.

 • Anmeld

  I.R.Bertelsen · Borger og vælger

  ? Fattiggørelse ?

  Kære Jacob Mark.
  Godt, at I vil slås for DR...Forhåbentligt stikker I hovederne sammen med andre partier.
  Du har helt ret vedrørende det kulturelle, men som Claus Sønderkøge anfører, så er en neutral (ikke privatiseret og sponsorafhængig) nyhedsformidling og almen folkeoplysning også meget, meget vigtig.
  Hvis man politisk vil detailstyre og nedspare alt samfundsmæssigt indenfor det offentlige.... i undervisning, i sundheds-og socialsektor osv, **så bliver vores samfund simpelthen så mentalt fattigt.**
  Det er en rigtigt farlig kurs, for hvis nyhedsformidlingen privatiseres, så overlades alt til penge- og sponsorstyring uden hensyntagen til samfundets danske velfærdsværdier,...Og vores informationer og udsyn til og forståelsen af verden omkring os risikerer at blive styret af politiske partier og økonomisk stærke sponsorer.

 • Anmeld

  Erik Pedersen

  DANMARKS RADIO OG TV

  Sådan skriver en økonom,men hvad ved han om bla ang nyhedsformidling ,,,mere en nogen af os andre ?
  Med et sådant indlæg som dette:::Claus Sønderkøge · Økonom.....

  Jakob dit fokus er helt skævt
  Jakob Mark - DR har ikke været sin opgave voksen. Først og fremmest skal de rapportere om verden omkring os hvilket betyder at de skal have 400-500 journalistiske korrespondenter rundt omkring i verden, først og fremmest i Asien. En del af det kan naturligvis dækkes ved samarbejde med andre landes medier men det har DR altid skyet som pesten. ::.

  Jeg kender intet til C. Sønderkøge personligt vil jeg gøre opmærksom på.

  Men jeg er så gammel at jeg så DK nyheder da BIAFRA krigen foregik,og glemmer aldrig . et vist klip af både DR og Svensk TV.

  Men med TO helt forskellige klip af samme drab .

  Vi havde dengang kun sort hvid TV,så at se /opleb´ve en neger der er sort oprindeligt i begge klip,blive hvid ,da han forstår i den svenske udgave at som vi så det ske, at han blev dræbt helt kynisk,,, mens DR kun viste at ,da han grundet skrækken og truslerne, blev tvunget til at fortælle det fangevogterne ville vide,og efterlod os tv seere ,som om han så overlevede fullstændigt.
  Og det er her at DR skal forbedres og ikke forringes,så dette netop IKKE kun overlades til ,at PRIVATE selv udvælger hvad og hvordan vi skal se bla dette som der stadig findes måske endda endnu mere i dag ,ikraft af hurtigheden der formidles på og med af alle tv .
  Som det derfor for DR tv/radio skulle ske ved at øge både sandheds værdien og få de ansvarlige til at udføre det ansvar de bliver HØJT lønnet for.
  Men desværre er det alene SF der står for at det er dette der skal øges af og for DR formidlings muligheder,fremfor de erkendte virksomhedes proffiters frie jagt,som altid optimeres på sandheds bekostningen,som vi ser i vore dages medie verden, er de helt afgørende mål og målsætninger,som i enhver anden erhvervs virksomhed, og er helt naturligt netop eksistsen og grundlaget for at drive den.
  Og selvfølgeligt for en økonom er det også helt naturligt,,mens trods alt at netop JACOB MARK og SF, forstår og vil kæmpe for at DR aldrig kan være eller skal være en overskudsgivende virksomhed,,, men derimod helt klart en oplysnings af og med sandhederne og ikke de misforstere ,som både Df og inkl blå blok ønsker,, da netop alle deres manipuleringer m.m ikke skal afsløres, og slet ikke af et fælles betalt medie,der ikke skal være politisk styret ,og det er det der sker via ØKONMIEN ,, såderfor bliver bevidst politisk begrænset.
  Men det kræver at vore folkevalgte også drager de bestyrelser til ansvar for , som de betales for at yde og endda i overflod ALTSÅ BETALINGEN,,, men resultatet endnu mere er forværret end det jeg så, og har forsøgt at beskrive,som illustrationen af hvor galt det står til fortsat ,da bestyrelserne skal agere i et politisk styret forrum, og når dette ikke sker så skal de rammes på økomomien,uanset befolkningens behov for viden, ,altså akkurat som det Danmark i balance der nu sælges af LLR og CO med enndu større manipuleringer og hvor er medierne ? med både de kritiske og opklarende spørgsmål.
  Og afklaringer af og med sandheden i dette stort oplagte spin, som LLR og co sælger lige nu,som BALANCEN For og i Danmark,med og ved at uligheden og økomiens kræfter og uligheder, for at skabe den således at det helt modsatte, som det udtalte og omtalte i og af medierne
  OG POLITISK BEVIDST DERFOR ,,, kun styrkes endnu mere .

Overblik: Grønthøster og gaver på finansloven

Overblik: Grønthøster og gaver på finansloven

ØKONOMI: Finanslovsaftalen for 2019 bevilger 775 millioner kroner til kulturområdet over de næste fire år. I samme periode tages der 756,8 millioner som følge af regeringens omprioriteringsbidrag.