Slotsholmen på juridisk skrump

MANDAGSTRÆNEREN: Mens vi venter på den nye departementschef i Justitsministeriet, taber juristerne fortsat kampen om topposterne i centraladministrationen. Efterspørgslen går på generalister, viser helt ny Djøf-statistik. 

Tidligere havde Justitsministeriet den samlende, tværgående funktion i regeringen, men da den statskundskabsuddannede Anders Eldrup (billedet) overtog departementschef-jobbet i Finansministeriet, og Mogens Lykketoft blev finansminister i 1993, flytter fokus over på budgetstyring.
Tidligere havde Justitsministeriet den samlende, tværgående funktion i regeringen, men da den statskundskabsuddannede Anders Eldrup (billedet) overtog departementschef-jobbet i Finansministeriet, og Mogens Lykketoft blev finansminister i 1993, flytter fokus over på budgetstyring. Foto: Dong
Peter Mose Susanne Hegelund

Helle Thorning-Schmidts regering betjenes af hele 161 topchefer, spændende fra departementschefer over afdelingschefer til direktører i departementer og styrelser. Det er en del flere end de 99 top-djøf’ere, der befolkede Slotsholmen, da den socialdemokratiske forgænger Poul Nyrup Rasmussen overtog regeringsledelsen efter Poul Schlüter for 22 år siden.

Både Nyrup og Fogh skruede i deres regeringsår voldsomt op for chef-antallet, herunder ikke mindst for en ny chef-type, statskundskabsfolkene. Brede ledelseskompetencer har siden halvfemserne være mere efterspurgte end klassisk paragraf-viden, hvorfor de scient.pol.-uddannede har udfordret juristerne.

Juristernes chef-afdansningsbal fortsætter, skal man tro en ny statistik, som fagforeningen Djøf på Mandagstrænerens foranledning har udarbejdet. Alene i de seneste fem år har systemet sagt farvel til endnu en stribe juridiske topchefer, viser opgørelsen.

Knap seks ud af ti i top-laget var jurister tilbage i 1993, Poul Nyrup Rasmussens første regeringsår. I dag har kun hver fjerde topchef juridisk baggrund. Omvendt udgør scient.pol.erne, der i Nyrups start-år fyldte sølle seks procent af den øverste chefgruppe, nu en fjerdedel af cheflaget – efter en jævn, men tilsyneladende ustoppelig indmarch på Slotsholmen.

Den tredje klassiske topchef-gruppe, økonomerne, udgør en stabil tredjedel. Interessant nyt er det til gengæld, at hele 18 procent i dag har ”andre uddannelser”, hvilket – alt andet lige – styrker mangfoldigheden i centraladministrationens topcirkler.

Budgetbisserne har vundet
Justeringen i chef-laget er sket i takt med, at Finansministeriet har sat sig i spidsen for Slotsholmen, og at den finansministerielle tankegang – også kendt som djøfisering – har vundet indpas i den offentlige styring. Inden da havde Justitsministeriet den tværgående, samlende funktion.

Men da den statskundskabsuddannede Anders Eldrup overtog departementschef-jobbet i Finansministeriet, og Mogens Lykketoft blev finansminister i 1993, flytter fokus over på budgetstyring – og sådan har det været siden. Dermed blev Eldrups forgænger, Hans Würtzen, formentlig den sidste jurist på departementschefposten i Den Røde Bygning.

Fokus på økonomien forsvinder næppe de næste mange år: Nulvækst, en effektiv offentlig sektor og McKinsey-rapporter vil også fremover spille en væsentlig rolle, og her er det ikke juristernes specialviden, men samfundsmæssige, økonomiske kompetencer, der vil blive bragt i spil.

Samtidig er der ønske om, at cheferne har en bredere erfaring end tidligere, hvilket tilsyneladende giver muligheder for de forskellige nye uddannelses-typer, der er på vej frem.

På linje med landinspektører
Medmindre karrierebevidste jurister byder ind med en mere alsidig palet af værktøjer, kan vi om føje år stå i den situation, at juristerne kun indtager departementschefposten i Justitsministeriet, mens de øvrige departementschefer vil være statskundskabsfolk, økonomer og måske et par alternative uddannelser.

Jurastudiet har i kraft af stadig mere kompliceret lovgivning, mener kritikere, udviklet sig til et speciale på linje med for eksempel landinspektøruddannelsen. De brede samfundsfag som økonomi eller ledelse er prioriteret ned; også advokatkontorerne bugner i dag med specialister snarere end generalister. Det er en af forklaringerne på de knap så tydelige chef-kompetencer.

For den ambitiøse jurist, der ser sig selv placeret i andet og mere end et lovkontor – og måske gerne vil ende som departementschef – gælder det derfor om at supplere CV'et med relevant ledelses-efteruddannelse og så ellers suge til sig i centraladministrationens generalistmiljøer. I så fald kan eksamenspapiret ende med at blive mindre afgørende.

Ny departementschef
Slotsholmens juridiske miljø er centreret omkring højborgen i Justitsministeriet, hvor Mette Frederiksen med hjælp fra headhuntere og statsministerens departementschef for tiden er på jagt efter en ny departementschef. 12 ansøgere har lagt billet ind på jobbet, der ikke er uden udfordringer. I bedste fald besættes det med et unikum af et menneske, der ikke bare er kronjurist og en dygtig politisk rådgiver, men også en superb leder, der kan få det skandaleramte ministerium på fode igen og samtidig kan tænke på tværs af Slotsholmen.

Traditionen tilsiger, at jobbet besættes med en jurist, der fagligt står respekt om. Samtidig har ministeriet dog mere end nogensinde brug for en ”leder” – én, der ikke bare kan sine paragraffer, men også har et stærkt blik for det overordnede projekt og for sammenhængskraften på Slotsholmen. Der forventes fremover mere koncernstyringstankegang i regeringskontorerne, ikke just noget, der er den stærkeste tradition for i centraladministrationen, og da slet ikke i Justitsministeriet.

Hvor fagligt anerkendt og respekteret den afgående departementschef Anne Kristine Axelssons forgænger Michael Lunn end var på Slotsholmen, var ”ledelse” ikke det, ministeriet i hans tid blev mest kendt for. Lunn havde tæft for det politiske håndværk med en unik evne udi juridiske formuleringer, netop det, der gør juristerne til uundværlige specialister, men ikke nødvendigvis til dygtige ledere.

For at gøre ondt værre forsvandt med Michael Lunns afgang samtidig hans metodemæssige ånd. Man havde i ministeriet måske taget det for givet, at politisk næse, flair for ministerbetjening og juridisk fingerspitzgefühl var en endegyldig bestanddel af den mørtel, der kittede ministeriets mure sammen. Men uden mesteren selv for bordenden kunne ledelsesgruppen tilsyneladende ikke løfte opgaven. Derfor er det et ganske udfordrende job, en ny departementschef står over for.

Vores bud er, at regeringens ansættelsesudvalg endnu engang sætter en jurist i spidsen for Justitsministeriet. Hvis ikke – så er marginaliseringen total.

 

Rådgiver- og forfatterparret Susanne Hegelund og Peter Mose er partnere i HEGELUND & MOSE, der rådgiver om strategisk kommunikation og indflydelse. De har bl.a. skrevet bøgerne Håndbog for Statsministre, Javel, hr. minister og senest Lobbyistens Lommebog. Se også www.hegelundmose.dk.

Dokumentation
  Okt 1993   Okt 2009   Okt 2014  
  Antal Procent Antal  Procent Antal Procent
Jurister  56 57 51 32 42 26
Økonomer  33 33 53 33 51 32
Samfunds- og forvaltningsudd 6 6 35 22 39 24
Andre  4 4 22 13 29 18
I alt 99 100 161 100 161 100

Uddannelsesgrupper for direktører, afdelingschefer og departementschefer i departementer og styrelser 1993-2014

Kilde: Djøfs medlemsdatabase i de givne år


Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion