Teaterchef nuancerer udtalelser om kulturstøtte

REPLIK: Teaterchef Morten Hesseldahl udtalte i sidste uge til Altinget, at man burde overveje at fokusere statens kulturstøtte mere på forbrugeren og mindre på kulturinstitutionerne. Men en "skarp vinkling" har skabt en del misforståelser, mener han.

Af Morten Hesseldahl
Teaterchef, Det Kongelige Teater

I sidste uge spurgte Altinget om min holdning til den statslige kulturstøtte, og hvordan man i højere grad kunne stimulere efterspørgslen frem for at fokusere på institutionerne. Men den efterfølgende artikel i Altinget blev efter min vurdering vinklet en anelse skarpt. Jeg ønsker derfor at nuancere mit svar.

Udgangspunktet for interviewet var ’den italienske ordning’ – et forsøg med at udstyre unge italienere med en app med 4.000 kroner, som de kunne bruge til at købe kulturoplevelser for.

Til det svarede jeg, at det syntes jeg lød spændende. I det hele taget synes jeg, at kulturpolitikken i det her land i for høj grad har fokus på institutionerne og for lidt fokus på, hvad der fremmer en naturlig og kvalificeret efterspørgsel på det, som institutionerne frembringer.

Konsekvensen ser vi i de her år, hvor brugere af for eksempel Det Kongelige Teater er meget begejstrede for det, vi tilbyder, mens de danskere, der ikke kommer her, i stadig stigende grad finder, at vi kan undværes.

Samtidig har institutionerne i det her land i årevis skreget politikerne ind i ansigtet, at man havde behov for flere penge, og det i en grad, så der synes at være indtruffet en vis form for døvhed hos vores beslutningstagere.

I stedet er Det Kongelige Teater og landets andre store institutioner blevet beskåret voldsomt igennem de seneste ti år, måske mere.

Skal den udvikling vendes, bliver vi nødt til at sikre, at der bredt i befolkningen er en oplevelse af ejerskab til os og en følelse af, at det at leve i et land med en levende nationalscene er vigtigt – også selvom man som borger ikke bruger den særlig tit. Eller aldrig.

Det er derfor, at vi gør en stor indsats for at åbne vores huse, får skabt rammer for andre typer arrangementer, tager på turnéer, får etableret faste udendørsforestillinger ved Moesgaard og i Dyrehaven og sætter massivt ind over for børn og unge – samtidig med at vi opretholder vores høje niveau inden for ballet, opera, skuespil og koncerter.

Det er også derfor, at tallet 776.000, som var antallet af mennesker, der oplevede en aktivitet i regi af Det Kongelige Teater i 2016, er så vigtigt. Det var nemlig det højeste antal nogensinde i teatrets historie (bortset fra i 2008, hvor Skuespilhuset åbnede).

Det er vejen at gå, hvis vi skal ændre den konstant vigende opbakning blandt vores politikere: Sikre den folkelige forankring og sikre den naturlige efterspørgsel.

Forrige artikel Ny debat om kommunale investeringer i kultur Ny debat om kommunale investeringer i kultur Næste artikel Museumsdirektør: Museernes vidensgrundlag skal professionaliseres Museumsdirektør: Museernes vidensgrundlag skal professionaliseres