Debat

Teaterleder på Møn: Lad os skabe en ny sjællandsk landsdelsscene uden vægge

For at imødekomme den negative befolkningstilvækst og demografi i Region Sjælland er der brug for nye investeringer og nye institutioner. Man kunne starte med at skabe en ny sjællandsk landsdelsscene uden vægge, skriver Peter Kirk.

Der findes landsdelsscener i Aarhus, Odense og Aalborg, men ikke på Sjælland. I København er der selvfølgelig Det Kongelige Teater og de fem store scener i Det Københavnske Teatersamarbejde. Men udenfor København ikke, Peter Kirk.
Der findes landsdelsscener i Aarhus, Odense og Aalborg, men ikke på Sjælland. I København er der selvfølgelig Det Kongelige Teater og de fem store scener i Det Københavnske Teatersamarbejde. Men udenfor København ikke, Peter Kirk. Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

I udflytningens navn nedlægges velfungerende institutioner i København for at etablere dem i provinsen. Nedlæggelserne er ærgerlige, men ideen om at investere i provinsen er helt rigtig.

Vi har brug for at hele landet udvikles, det er vi vist alle enige om – og det kræver investeringer. På mange forskellige områder. Natur, uddannelser, infrastruktur, kultur og meget mere.

Vordingborg Kommune og hele Kulturregion Sydsjælland har et kæmpe potentiale, men slås med en demografi og en negativ befolkningstilvækst. Man mangler tilflytning.

Men med en stigende turisme, en stigende søgning efter natur og ikke mindst med en broforbindelse til Tyskland, og dermed et stort opland lige om hjørnet, er der et momentum på vej. Det momentum skal dog understøttes for at komme ordentligt i gang, og snebolden skal rulle.

Region Sjælland er den eneste region uden en større scenekunst-institution. Hvorfor egentlig, kunne man spørge?

Peter Kirk, kunstnerisk leder, Teater Møn

Vordingborg Kommune er nok den kommune udenfor København og Aarhus med flest professionelle scenekunstkompagnier – et positivt problem kunne man sige, for lige nu er der mindst ti kompagnier, nogle med høj international karat på hver deres genre, hvoraf flere har turneer og festivaler i hele verden, og mindre, men stærkt dedikerede og spændende kompagnier og projekter.

Vinduet for fremtidens egnsteateropgave i Vordingborg Kommune er åbent lige nu.

Der er flere kompagnier og projekter, der bejler efter at løfte dette egnsteateropdrag, men kommunen har sandsynligvis blot midler til at yde tilskud til et enkelt eller i bedste fald to af disse projekter og er dermed ude af stand til at løfte opgaven at understøtte det unikke potentiale, der lige nu ligger på det scenekunstneriske felt i denne del af landet.

Men den opgave ville Staten kunne løfte. Vinduet for at tænke nyt er åbent.

Region Sjælland mangler en landsdelsscene

I disse tider er der brug for at lave nye typer af investeringer og nye typer af institutioner. Og med kommunernes tunge økonomiske situation på grund af flere alt for velkendte kriser er det Staten, der må gøre disse investeringer. Så en landsdelsscene kunne være vejen frem.

Staten yder det fulde tilskud til landsdelsscenerne – til forskel til egnsteatre og de såkaldte små storbyteatre, hvor kommunerne yder to tredjedele af tilskuddene.

Der findes landsdelsscener i Aarhus, Odense og Aalborg, men altså ikke på Sjælland. I København er der selvfølgelig Det Kongelige Teater og de fem store scener i Det Københavnske Teatersamarbejde.

Men udenfor København ikke, altså ingen landsdelssene i Region Sjælland. Og dermed er Region Sjælland den eneste region uden en større scenekunstinstitution. Hvorfor egentlig kunne man spørge?

Måske er det på tide at rette op på dette underlige misforhold. Og måske skal en moderne landsdelsscene have et radikalt andet format end det, vi kender fra de gode gamle, men måske ikke helt tidssvarende, scener.

Læs også

En landdelsscene har det opdrag, som for eksempel Odense Teater, "at varetage særlige opgaver for scenekunst i regionen og medvirke til at udvikle scenekunsten gennem eksperimenterende aktiviteter eller særlige initiativer, herunder internationale aktiviteter". 

Og videre "at sikre et alsidigt udbud af scenekunst inden for det felt og det område, teatret opererer i, til stadighed bidrage til et aktivt scenekunstliv med såvel dansk som internationalt islæt, medvirke til samarbejde med andre aktører på scenekunstområdet, bidrage til at udvikle scenekunsten gennem eksperimenterende scenekunst".

Til at opfylde dette opdrag modtager en landsdelsscene, som for eksempel Odense Teater, små 60 millioner kroner fra Staten og spiller for cirka 100.000 personer om året.

Aalborg Teater modtager cirka 45 millioner kroner årligt og spiller for cirka 80.000 personer om året. Dette er ikke en kritik af disse teatre, tværtimod, det er et niveau til at forstå opdraget og ambitionen.

Teatrenes bevillinger svarer nogenlunde til, hvad et mindre gymnasium modtager i tilskud fra Staten, hvad cirka en halv kilometer motorvej koster – eller hvad Vordingborg Kommune nogenlunde kommer ud med i underskud på grund af stigende priser på budgettet for i år.

Skotsk teater uden vægge er en kæmpe succes

Da man skulle etablere det skotske nationalteater, skabte man enhed uden hus. Man kunne ikke blive enige om, hvor selve teaterbygningen skulle ligge. Edinburgh og Glasgow ville begge have den, selvfølgelig. Så den salomoniske løsning blev, at man slet ikke skulle have noget hus.

Men dog institutionen: Nationalteatret. "Theatre Without Walls" blev skabt. En ressourcestærk enhed uden den store bygnings mange forpligtelser. Til gengæld kan man nu dække hele Skotland – og gør det.

Man skaber værker i de fjerneste egne, som da man arbejdede på en lille ø med 100 indbyggere. Der deltog 100 procent af børnene (27) i den tre dages workshop, de afholdt, og der var en belægningsprocent på 100 til den forestilling, nationalteatret viste, fordi samtlige beboere på øen så den.

I Vordingborg Kommune og Region Sjælland findes et potentiale til skabe et helt nyt format med relevans for en hel landsdel på linje med det skotske nationalteater

Peter Kirk, kunstnerisk leder, Teater Møn

Det skotske nationalteater er en kæmpe succes. Man har ressourcer til at løfte meget forskelligartede opgaver fra kæmpe opsætninger, som vi forventer, at et nationalteater skal kunne løfte, til spændende samarbejder i mange forskellige retninger, til helt enestående gæstespilsprogrammer og helt særlige projekter i "Udkantsskotland". Man har relevans for hele Skotland.

Prøv lige for eksperimentet skyld at spørge dig selv, om vores nationalscene på samme måde har relevans i hele vores lille land.

I Vordingborg Kommune og Region Sjælland findes et potentiale til skabe et helt nyt format med relevans for en hel landsdel på linje med det skotske nationalteater. Og skabe og opføre værker dér, hvor mennesker er.

Man kunne for en landsdelsscenes statstilskud etablere et netværk af for eksempel otte kunstneriske selvstændige enheder: fem højtestimerede, lokale, allerede eksisterende kompagnier og tre, der inviteres til at supplere.

Alle skal drives autonomt, som man har gjort det gennem lang tid; blot nu med det organisatoriske og økonomiske fundament, hvilket vil få disse kompagnier til at kunne levere langt mere ambitiøst end hidtil.

Hertil tre enheder, der koordinerer, leder og samler: En stærk og agil administration, en dedikeret skoletjeneste, der vil koordinere kunstnernes aktive del i et ambitiøst og fra starten tilrettelagt undervisningscommunity og endelig en festivalenhed, der har til opgave at videreføre og udvikle områdets små og store internationale festivaler, som for eksempel den internationale manifestation Waves, der afholdes hvert andet år.

Masser af stordriftsfordele i forhold til administration, teknik, værksted, turneekspertise og meget mere.

Behov for nye institutioner, der favner diversiteten

Der vil blive spillet et hav af forestillinger, skabt prægnante værker i højst forskellige genrer og formater, etableret et enormt repertoire, turneret rundt i hele regionen og i samarbejder skabt særlige opsætningen til regionens store huse, i Vordingborg, Nykøbing Falster, Næstved, Maribo, Stege medvidere, og helt små formater til forsamlingshuse og gymnastiksale, udendørs og indendørs, stort og småt, markant, folkeligt, vildt.

Der vil blive opbygget et miljø udenfor storbyerne, hvor ro, natur og nærvær vil sætte en helt anden standart, og en anden type fortællinger vil få stemme og udtryk

Peter Kirk, kunstnerisk leder, Teater Møn

Man vil sagtens kunne leve op til landsdelsscenernes publikumstal. Mange mindre publikumsstørrelser, men masser af begivenheder, masser at aktiviteter.

Der vil blive opbygget et helt særligt diverst og resursestærkt turneteater, der kan turnere nationalt og internationalt, skabe festivaler og gæstespil, huse residensies og kunstnerisk udvikling. Et miljø udenfor storbyerne, hvor ro, natur og nærvær vil sætte en helt anden standart, og en anden type fortællinger end den evigt dominerende urbane vil få stemme og udtryk.

Der vil blive udviklet TGK, deltagelse og talentudvikling i samarbejde med højskoler, ungdomsskoler, gymnasier, seminarier, og boostet energi i institutioner, skoler, virksomheder, branchen, kunsten, ungdommen og regionen.

Der vil blive skabt stærke krydsbefrugtninger til alle andre kulturaktører, turismeaktører, erhvervsliv, ungeliv, samt liv og arbejdspladser i det hele taget i et område, der besidder potentiale på så mange måder, men kræver hjælp i en svær forandringsproces.

Skolelukninger og butiksdød truer udviklingen, mens området besidder masser af værdier som natur, nærvær, langsomhed, (bio)diversitet; værdier, som det moderne menneske efterspørger.

Der skal skabes scenekunst til det format, der passer til den begivenhed, scenekunstneren ønsker at skabe. Ikke kun til huse, der ligger stille og partout skal fyldes med talrige mennesker.

Vi, som mennesker, er kommet et andet sted hen siden det danske kulturministerium blev skabt, og de store institutioner etableret. Vi mennesker ønsker deltagelse, vi mennesker har meget forskellig smag og appetit på mange forskellige udtryk. Også indenfor scenekunsten.

Det er således tid at skabe nogle nye institutioner, der kan favne diversiteten og deltagelsen.

Man kunne begynde med at skabe en ny sjællandsk landsdelsscene uden vægge.

Læs også

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion