Følg L 6 Lov om folkekirkens økonomi
(Kirkeministeriet)

2/10
2019

Lovforslag: L 6 (Kirkeministeriet)

Forslag til lov om ændring af lov om folkekirkens økonomi. (Finansiering af pensionsforpligtelsen vedrørende tjenestemandsansatte kirkefunktionærer og investeringspolitik for pensionsformuen).

Læs mere