Følg B 109 Etablering af en bestyrelse for Det Kongelige Danske Kunstakademi
(Kulturministeriet)


Fremsat af: Kim Valentin (MF (V), landsformand, Liberalt OplysningsForbund, 2. viceborgmester, adm. direktør, partner, Finanshuset i Fredensborg), Britt Bager (MF (V)), Bertel Haarder (MF (V), fhv. minister, præsident, Nordisk Råd, formand for Det Kgl. Teater, Udenrigsudvalget), Karsten Lauritzen (MF (V), gruppeformand (V), fhv. skatteminister), Morten Messerschmidt (Næstformand, kulturordfører (DF), klima-, miljø- og energiordfører, MF), Charlotte Broman Mølbæk (MF (SF), byrådsmedlem, Randers), Birgitte Bergman (MF (K)), Lars Boje Mathiesen (MF (NB)), Henrik Dahl (MF (LA), forfatter, foredragsholder)
Ministerområde: Kulturministeriet
Status: Fremsat
21/12
2020
FREMSAT

Lovforslag: B 109 (Kulturministeriet)

Forslag til folketingsbeslutning om etablering af en bestyrelse for Det Kongelige Danske Kunstakademi.