Følg L 103 Lov om radio- og fjernsynsvirksomhed m
(Kulturministeriet)


Fremsat af: Joy Mogensen (Kultur- og kirkeminister (S))
Ministerområde: Kulturministeriet
Status: Fremsat
26/11
2020
1. BEHANDLING

Salen: Lov om radio- og fjernsynsvirksomhed med videre

1. behandling af forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed med videre (L 103).

18/11
2020
FREMSAT

Lovforslag: L 103 (Kulturministeriet)

Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed m.v. (Ændring af Radio- og tv-nævnets kompetencesammensætning og hjemmel til forlængelse af beskikkelsesperiode).