Følg L 108 Lov om radio- og fjernsynsvirksomhed med videre
(Kulturministeriet)

20/2
2020

1. behandling

1. behandling af forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og lov om film (L 108).

Læs mere
5/2
2020

Lovforslag: L 108 (Kulturministeriet)

Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og lov om film. (Gennemførelse af direktivet om audiovisuelle medietjenester m.v.).

Læs mere