December 2018

Tirsdag 11. december

KL. 10:00
 • H.K.H. Kronprinsessen deltager i konference med Sex og Samfund, IFU og Udenrigsministeriet

  Kronprinsessen deltager på konference om sammenhængen mellem kvinders sundhed og ligestilling på arbejdsmarkedet.

KL. 13:00
 • Salen: Forbud mod Masjid Al-Faruq-moskeen på Nørrebro (1. beh.)

  1. behandling af forslag til folketingsbeslutning om forbud mod Masjid Al-Faruq-moskeen på Nørrebro (B 14).

Onsdag 12. december

KL. 19:30
 • H.M. Dronningen deltager i Det Kongelige Danske Geografiske Selskabs møde

  H.M. Dronningen deltager i Det Kongelige Danske Geografiske Selskabs 3. møde med titlen Det rejsende menneske - ny viden om gamle fund.

Torsdag 13. december

KL. 10:00
 • Salen: Lov om dansk turisme med videre (3. beh.)

  3. behandling af forslag til lov om ændring af lov om dansk turisme og lov om Visitdenmark (L 67).

KL. 11:30
 • H.K.H. Prinsesse Benedikte modtager Fredslyset 2018 af Sct. Georgs Gilderne i Danmark

KL. 14:00
 • Afskedsreception: Bo Damgaard forlader FilmFyn

  Film- og tv-veteranen Bo Damgaard fylder 70 år og forlader samtidig stillingen som adm. direktør for FilmFyn. I den anledning holdes reception.

KL. 14:00
 • Reception: MF Jan Erik Messmann, Birkerød, fylder70

  MF (DF), skipper og freelance-journalist, Birkerød, fylder 70 år 10. december, og det markerer partiet med en reception.

KL. 19:30
 • Foredrag: Europa i opløsning

  Redaktørerne Hans Erik Havsteen og Anders Olling fortæller om europæiske samlings- og opløsningstendenser gennem tiden. Gæst er professor Uffe Østergaard.

Søndag 16. december

KL. 15:40
 • H.K.H. Kronprinsessen er til stede ved DR Pigekorets julekoncert og efterfølgende 80-års jubilæumsreception

  Siden foråret 2018 har Kronprinsessen været protektor for koret, som består af omkring 50 piger i alderen 15-22 år. 

KL. 15:45
 • H.K.H. Prinsesse Benedikte deltager i julekoncert med Sankt Annæ Pigekor

Tirsdag 18. december

KL. 11:00
 • H.M. Dronningen modtager nyudnævnte officerer fra Hæren

Fredag 21. december

 • Residensforlæggelse til Marselisborg Slot

KL. 10:00
 • H.M. Dronningen modtager nyudnævnte officerer fra Flyvevåbnet

Januar 2019

Tirsdag 1. januar

KL. 19:30
 • Nytårskur og -taffel i Christian VII's Palæ

  Nytårskur og -taffel for regeringen, folketingets formand, repræsentanter for det officielle Danmark og hoffet i Christian VII's Palæ, Amalienborg.

Torsdag 3. januar

KL. 9:50
 • Nytårskur i Christian VII's Palæ

  Nytårskur for Højesterets dommere, Den Kongelige Livgardes og Gardehusarregimentets Officerkorps i Christian VII's Palæ, Amalienborg.
   

KL. 11:30
 • Nytårskur på Christiansborg Slot

  Nytårskur for diplomatiet på Christiansborg Slot.

Fredag 4. januar

KL. 9:30
 • Nytårskur på Christiansborg Slot

  Nytårskur for chefer fra Forsvaret og Beredsskabsstyrelsen, I., II. og III. rangklasse samt indbudte repræsentanter for større landsorganisationer og de kongelige protektioner på Christiansborg Slot.

Fredag 11. januar

KL. 14:00
 • Reception: Vagtskifte hos Sjællandske Medier

  Den mangeårige adm. direktør og ansvarshavende chefredaktør for Sjællandske Medier, fhv. DA-formand Torben Dalby Larsen afløses af Jens Nicolaisen som direktøren og Bente Johannesen som chefredaktøren, og i den anledning holder det store regionale mediehus reception.

Torsdag 17. januar

KL. 9:00
 • Konference: Brænd igennem digitalt

  CPH Transform afholder konference om, hvordan man kan markere sig på de digitale medier.

Fredag 18. januar

KL. 14:00
 • Afskedsreception: "Mediernes tillidsmand" går på pension

  Danske Medier afholder afskedsreception for sin tidligere vicedirektør Christian Kierkegaard, der går på pension.