Bibliotekschef til Køge Kommune
Brænder du for at dyrke og udvikle bibliotekets rolle og muligheder i lokal-samfundet? Kan du skabe begejstring og følgeskab, samtidig med, at du har styr på driften? Så har vi den perfekte stilling til dig!

Søg dette job
Køge Kommune søger en bibliotekschef pr. 1. september 2022, da vores chef gennem mange år søger nye udfordringer. Køge Kommune har det hele. Havn, strand, skov, mangfoldigt byliv, histori-ens vingesus, god infrastruktur og egen kulturel identitet. Det har mange opdaget, og Køge er i vækst som bosætnings- og uddannelseskommune med flere byplansprojekter i gang - og her skal kulturlivet også tænkes ind. Vores nye bibliotekschef skal bidrage til denne rejse. Du skal videreudvikle og bringe vores bibliotek ind i fremtiden med respekt og omsorg for driften og bibliotekets kerneværdier. Det kræver evner, lyst til og solid erfaring med personaleledelse. Opgaver Som bibliotekschef er du en nøglespiller på kulturområdet. Du skal:
 • træffe strategiske og retningssættende beslutninger, der understøtter vores biblioteksstrategi og de politiske visioner
 • som personaleansvarlig have fokus på arbejdsmiljø, trivsel og inddragelse
 • sikre den løbende drift, have styr på økonomien og indtænke digitalisering i hverdagen
 • medvirke til at binde kulturområdet sammen på tværs af institutioner og foreninger i samarbejde med de øvrige kulturledere
Noget af det en ny chef skal kaste sig over på den korte bane er først og fremmest at skabe rammerne for en tryg, tillidsbaseret og samarbejdende organisation. Når du lige er landet, skal du sammen med medarbejderne give organisati-onen et servicetjek - herunder hvordan arbejdets organisering bedst under-støtter samarbejdet. Stillingen som biblioteksfaglig leder er p.t. vakant, så der venter også en rekrutteringsopgave. Vi forventer Fagligt og erfaringsmæssigt forventer vi, at du:
 • har en solid ledelseserfaring inden for kulturområdet, gerne fra biblioteksverdenen. Herunder erfaring med ledelse af forskellige faggrupper og gerne ledelse af ledere, forandringer, fx organisatoriske eller forretningsmæssige, større tværgående projekter, også gerne med fundraising
 • kender til at navigere i en politisk ledet organisation
 • har haft ansvar for institutionsdrift og budget
 • er en stærk kommunikator og forstår betydningen af formidling på kulturområdet
 • har skabt dig en godt netværk på området og har en god fornemmelse af kulturområdets potentialer, retning og udfordringer
 • har en relevant uddannelsesmæssig baggrund
Som leder forventer vi, at du:
 • kan stå i spidsen for at skabe en fælles fortælling om biblioteks retning
 • kan inspirere, motivere, begejstre og skabe følgeskab
 • kan se og udfolde medarbejdernes faglige potentialer med respekt for forskelligheder
 • er synlig og nærværende i din ledelse
 • anerkender, at resultater skabes gennem tillidsfulde relationer og i dialog
Som person forventer vi, at du:
 • har indgående forståelse for arbejdet med strategier, mål og resultater
 • mestrer balancen mellem sikker drift og behovet for udvikling - og at begge dele sker i respekt for brugere og medarbejdere
 • ser mulighederne og potentialerne i bibliotekets brugergruppe, og samtidig kan arbejde for at åbne biblioteket for borgere, der ikke benytter sig af tilbuddene i dag
 • vækker tillid, har tillid til andre og kan smitte andre med dit engagement
 • har kulturelt udsyn og er ambitiøs på bibliotekets vegne
 • har levende interesse for og indsigt i kultur- og samfundsforhold
Vi tilbyder
 • Et særdeles populært bibliotek. Hovedbiblioteket er placeret i smukke, historiske rammer, og vi har to lokalbiblioteker, der hver spiller en vigtig rolle i deres respektive lokalsamfund
 • Engagerede og fagligt dygtige medarbejdere, der brænder for deres brugere og for at bringe deres kompetencer i spil
 • En medarbejdergruppe med stor gensidig respekt og sammenhængskraft
 • Et bibliotek, der har et unikt eksternt samarbejde og netværk, både med andre kommunale institutioner, uddannelsesinstitutioner og private aktører
 • Et godt fundament ift. biblioteksstrategi med plads til, at der kan udvikles og tænkes nyt
 • Medlemskab af en kulturledergruppe, der kan inspirere og give sparring og et godt afsæt for tværgående samarbejder
 • Et godt og tillidsfuldt samarbejde med forvaltning og kulturchef
Du kan læse mere om Køge Kommune, Køge Bibliotek, aktiviteterne her: KøgeBibliotekerne og find biblioteksstrategien på kommunens hjemmeside. Vilkår Som bibliotekschef er du organisatorisk placeret i Stab & Kulturafdelingen under Kultur- og Idrætsteamet med reference til stabs- og kulturchefen. Stab & Kulturafdelingen er en del af Kultur- og Økonomiforvaltningen. Til Køgebibliotekerne er knyttet et hovedbibliotek, to lokalbiblioteker, et mi-nibibliotek og to bibliotekspunkter. Det ene lokalbibliotek har borgerservice-funktioner. Du står i spidsen for de tre biblioteker og knapt 50 medarbejdere. Du har en leder for service og administration, en biblioteksfaglig leder (p.t. vakant) og en projektkoordinator, der refererer til dig. Du indgår endvidere i kom-munens kulturlederkreds. På økonomisiden kommer du til at forvalte et år-ligt budget på knapt 30 mio. kr. Løn- og ansættelsesvilkår fastlægges efter forhandling med den relevante faglige organisation. Ansøgning og ansættelsesproces: Ansøgningsfrist er 9. juni kl. 23.59 1. samtalerunde 20. juni Test og opfølgende samtale med testkonsulent 21.-22. juni 2. samtalerunde 23. juni Tiltrædelse 1. september 2022 1. samtalerunde finder sted med afsæt i din ansøgning. Mellem 1. og 2. samtalerunde vil du blive bedt om at gennemføre en personlighedstest (Garuda) og deltage i en opfølgende samtale med testkonsulenten. 2. samtalerunde sker med afsæt i en case og testresultater. Herefter vil vi - efter aftale - indhente referencer. Vi foretrækker, at du sender din ansøgning online og vedhæft din ansøgning og dit CV. Stillingen søges via knappen “søg dette job" her på siden. Læs mere om Køge Kommune på www.koege.dk Køge Kommune ønsker at fremme ligestillingen mellem mænd og kvinder uanset etnisk baggrund. Vi opfordrer derfor personer med dansk og anden etnisk baggrund at søge stillingen. Spørgsmål Har du spørgsmål vedrørende stillingen så kontakt venligst Michael Lund Stab og Kulturchef michael.lund@koege.dk 29337095
  Søg dette job
  Læs mere om Køge Kommune og kommunens cirka 60.000 indbyggere på kommunens hjemmeside.

  Find Danmarks bedste ledere og specialister, mens de er i job
  Opnå unik eksponering med en jobannonce på Altinget og Mandag Morgen