Enhedschef til forskningsadministrationen ved Det Kongelige Akademi
Det Kongelige Akademi søger en leder med stor viden og erfaring inden for forskningsområdet, som kan stå i spidsen for vores forskningsadministration og som vil kunne understøtte, forvalte og bidrage til udviklingen af stadigt stigende aktiviteter indenfor forskning og kunstnerisk udviklingsvirksomhed.

På Det Kongelige Akademi, som er en international anerkendt forsknings- og uddannelsesinstitution inden for arkitektur, design og konservering, har vi ambitioner om kontinuerligt at styrke vores udvikling inden for forskning og kunstnerisk udviklingsvirksomhed (KUV), at uddanne til højeste akademiske niveau samt at udvikle ny viden, der skaber værdi i uddannelser og samfund. Det Kongelige Akademi adskiller sig fra universiteterne bl.a. ved at have trebenet vidensgrundlag bestående af forskning, kunstnerisk udvikling og praksis. Om stillingen og forskningsadministrationen Stillingen som chef for forskningsadministrationen byder på en interessant og udviklende opgaveportefølje med faglige koordineringsopgaver såvel internt i organisationen som i forhold til eksterne interessenter som f.eks. fonde og myndigheder. Til stillingen hører faglig ledelse, budgetansvar samt personaleledelse for 3 specialkonsulenter, en kontorfunktionær og en studentermedhjælper. Forskningsadministrationens opgaveportefølje ligger primært inden for tre hovedarbejdsområder.
  • Ekstern forskningsfinansiering, med det formål at søge eksterne midler til konkrete forsknings- og KUV- indsatser. Ekstern forskningsfinansiering dækker over både offentlige/private og danske/internationale fonde, EU-bevillinger, grantmannships mv. Forskningsadministrationen rådgiver og supporterer akademiets forskere på området og samarbejder med de øvrige administrative enheder omkring relevante opgaver i tilknytning hertil.
  • Ph.d.- skolen, der er rammen om ph.d.- uddannelsen. Ph.d.-skolen er sekretariat for ph.d.-udvalget og bidrager til, understøtter og koordinerer arbejdet med ph.d.- uddannelsen og har kontakten til de ph.d.-studerende.
  • Kvalitetssikring og sekretariat, som indeholder forskellige opgaver: f.eks. bidrag til kvalitetshåndbog, rapporteringer, nøgletal, ledelsesrapportering, sekretariatsbetjening af udvalg og koordinering af evalueringsprocesser.
Dertil kommer, at Forskningsadministrationen på linje med resten af akademiets enheder qua sit ressort bidrager med viden og support i Det Kongelige Akademis initiativer og udviklingsprojekter. Forskningsadministrationen er organisatorisk placeret i administrationen med reference til prorektor. Du bliver en del af den administrative ledelseskreds, som består af 7 administrative leder og du får desuden tæt ledelsesmæssigt samarbejde med akademiets 3 dekaner og 5 institutledere. Faglige og personlige kvalifikationer Du har relevant akademisk uddannelse på kandidat- eller ph.d.-niveau samt solid erfaring med administration af forskning fra en uddannelses- eller forskningsinstitution, fond eller offentlig myndighed. Du har personlig gennemslagskraft og er interesseret i ledelse og udvikling. Ledelseserfaring vil være en fordel og vægtes således positivt ved stillingens besættelse, men du er også velkommen til at søge stillingen, hvis du aspirerer til at blive leder. Du har en konstruktiv tilgang til faglige udfordringer, er beslutningskompetent, tænker helhedsorienteret og kan se muligheder i samarbejde, herunder tværfagligt. Du har erfaring med koordinering og samarbejder mellem forskellige aktører og interessenter og kan begå dig i et forsknings- og uddannelsesmiljø. Du har gode samarbejdsevner, politisk tæft og er dygtig til at opbygge og bevare relationer med mange dygtige og højt faglige kollegaer samt på ledelsesniveau. Vi tilbyder En stilling med mange snitflader til både administrative og faglige miljøer og med rig mulighed for selv at præge stillingen og udviklingen i enheden. Det Kongelige Akademi er karakteriseret ved et spændende miljø med god energi, engagement og høje ambitioner for forsknings og KUV-området. Løn- og ansættelsesvilkår Ansættelse og aflønning vil ske som chefkonsulent med personaleledelse i henhold til gældende overenskomst for akademikere i staten. Der vil være mulighed for forhandling af kvalifikationstillæg afhængig af dine kompetencer og erfaring. Stillingen er en fast fuldtidsstilling og er til besættelse snarest muligt. Arbejdssted: Holmen, København. Ansøgningen Ansøgningen sendes elektronisk via "Søg dette job" her på siden, så den er Det Kongelige Akademi i hænde senest tirsdag den 28. marts 2023 kl. 08.00. Til ansøgningen vedlægges opdateret CV, dokumentation for uddannelse og evt. andre relevante bilag. Ansøgninger og ansøgningsmateriale modtaget efter ansøgningsfristens udløb medtages ikke. Ansøgninger vil blive behandlet fortroligt. Det Kongelige Akademi forbeholder sig ret til at anvende personlighedstest og cases som led i rekrutteringsprocessen. Yderligere oplysninger Oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til prorektor Svend Lawaetz på tlf.: 4170 1503 eller mail slaw@kglakademi.dk Du kan læse mere om forskningsadministrationen og Det Kongelige Akademi her. Det Kongelige Akademi er en mangfoldig arbejdsplads, som anser diversitet for at være en styrke. Vi opfordrer derfor alle kvalificerede og interesserede ansøgere til at søge stillingen.
Om Det Kongelige Akademi
Det Kongelige Akademi - Arkitektur, Design, Konservering er et internationalt anerkendt akademi, der uddanner professionelt kreative kandidater til højeste niveau og udvikler ny viden, der skaber værdi for samfundet og arbejdsmarkedet. Det Kongelige Akademi er en statsinstitution under Uddannelses- og Forskningsministeriet og har ca. 1.700 studerende og 350 medarbejderårsværk.

Læs mere om Det Kongelige Akademi på vores hjemmeside www.kglakademi.dk.

Icon
Find Danmarks bedste ledere og specialister, mens de er i job
Opnå unik eksponering med en jobannonce på Altinget og Mandag Morgen
0:000:00