Folkeuniversitetet i København søger ny rektor
Vi søger en driftssikker og dynamisk rektor til daglig ledelse af Folkeuniversitetet i København. Vi forventer, at du har kendskab til uddannelsessektoren, engagement i folkeoplysning, evner for økonomisk styring og med sikker hånd og empati kan være daglig leder for sekretariatets medarbejdere og underviserne.

Hvem er vi? Folkeuniversitetet i København blev grundlagt for 125 år siden med det formål at udbrede forskning og viden fra universitetet til hele befolkningen. Folkeuniversitetet i København er en selvejende offentlig institution, som er omfattet af folkeoplysningsloven, bekendtgørelse om folkeuniversitetet, driftstilskudsloven og -bekendtgørelsen, samt forvaltningsloven og offentlighedsloven. Hvem søger vi? Vi søger en ny rektor, der kan lede og udvikle Folkeuniversitetet i København med engagement for folkeoplysning, evner for økonomisk styring og ikke mindst en sikker hånd og en empatisk tilgang til det at være daglig leder for sekretariatets medarbejdere og underviserne. Rektor vil have ansvaret for den daglige drift herunder det overordnede ansvar for planlægning af kursusudbud i samarbejde med programredaktørerne og underviserne. Dertil vil rektor have det overordnede ansvar for den daglige drift af Folkeuniversitetets økonomi, budgetplanlægning og rapportering til Kulturstyrelsen. Rektor vil komme til at indgå i et tæt samarbejde med Folkeuniversitetets bestyrelse omkring strategi og udvikling af Folkeuniversitetets profil og dertil have en stor og bred kontaktflade med andre kulturinstitutioner og de mange engagerede undervisere. Vi søger en rektor med en kandidatuddannelse og med ledelseserfaring. Dertil ønsker vi en rektor, der kender det danske uddannelsessystem og særligt har indsigt i universiteternes videregående uddannelser, da det er et krav, at underviserne på Folkeuniversitetet er universitetsuddannede. Vi ønsker endvidere, at den nye rektor har lyst til at gå engageret og offensivt ind i udviklingen af Folkeuniversitetets udbud, undervisningsformer, samarbejdspartnere og målgrupper og på længere sigt være med til at gentænke Folkeuniversitetets virke i Københavnsområdet. Vi ønsker en rektor, der er engageret i folkeoplysning, og som vil være med til at profilere Folkeuniversitetet i København som en vigtig spiller inden for kultur- og vidensformidling i et moderne demokratisk samfund. Ansættelsen sker i henhold til overenskomst mellem staten og AC med udgangspunkt i cheflønramme 38, og stillingen ønskes besat 1. marts eller snarest muligt derefter. Send ansøgning og CV mærket "Ansøgning rektorstilling". Ansøgningsfrist er 22. december 2022 kl. 12, første samtale finder sted 9. eller 10. januar. Du er velkommen til at kontakte bestyrelsesformand Else Sommer på tlf. 2633 9001. Yderligere oplysninger om Folkeuniversitetet i København og rektorstillingen kan findes her.
    Folkeuniversitetet har en lang og stolt tradition for folkeoplysning, og hvert år udbydes mere end 500 kurser, forelæsninger og arrangementer inden for naturvidenskab, samfundsvidenskab, humaniora, teologi og jura. Folkeuniversitetets motto lyder "alle have adgang", og dets mission er at udbyde undervisning og formidling inden for alle videnskabelige discipliner af engagerede og universitetsuddannede undervisere.

    Icon
    Find Danmarks bedste ledere og specialister, mens de er i job
    Opnå unik eksponering med en jobannonce på Altinget og Mandag Morgen