Foreningskonsulent til Kultur og Fritid i Kalundborg Kommune
Om jobbet Kultur og Fritid er inde i en spændende udvikling med mange projekter, som vi skaber sammen med ildsjæle og foreninger til glæde og gavn for borgerne i Kalundborg Kommune. Kommunen har mere end 300 foreninger, som alle bidrager til at Kalundborg kommune er et godt sted at bo. Vi værdsætter, at borgerne også tager ansvar for udvikling af kultur- og fritidslivet.

Vi søger derfor en konsulent til at understøtte og fortsat udvikle det gode samarbejde der er mellem foreningerne, borgerne og os. Kultur- og Fritids arbejdsområde omfatter 12 kommunale haller, 7 biblioteker og folkeoplysningsområdet. Det omfatter også museer, naturformidling, børnekultur, teater, kunstudstillinger, musikarrangementer og tilskud til en række foreninger, samlingssteder og arrangementer. Desuden hører turistområdet og landdistriktsområdet også til afdelingens ansvarsområde. Kultur og Fritid er sekretariat for Kultur- og Fritidsudvalget, Landdistriktsudvalget og Folkeoplysningsudvalget. Pt. er afdelingen involveret i en lang række større projekter bl.a. Bevægelseshuset Spiralen, Røsnæs Rundt, Kultur- og Bevægelsespark Høng, Bynær Havnepark og eliteidræt. Din profil Vi forventer, at du har forståelse og respekt for samarbejdet med mange forskellige mennesker. Det er af afgørende betydning, at denne respekt for samarbejdspartnere - hvad enten det er frivillige, borgere eller kollegaer - er en del af din DNA. Du gør ikke tingene mere komplicerede end de er, og er meget løsnings- og handleorienteret. Vi forventer endvidere, at du
 • har viden, interesse og respekt for det frivillige foreningsarbejde
 • har forståelse for det at arbejde i en politisk styret organisation
 • har erfaring med styring af projekter og projektorienterede opgaver
 • har en helhedsorienteret tilgang og kan se en sag fra flere sider
 • kan skabe resultater sammen med andre
 • kan arbejde selvstændigt og håndtere en travl og til tider uforudsigelig hverdag
 • har erfaring med folkeoplysningsområdet samt kultur- og fritidslivet
 • er udadvendt og opsøgende
For os er din tilgang til opgaverne, personlige kompetencer og erfaring vigtigere end en bestemt uddannelsesmæssig baggrund. Arbejdsopgaver
 • Bistå foreningerne med udvikling af aktiviteter og foreningsudvikling
 • Udvikling af eksisterende idrætstilbud, herunder idrætsfaciliteter
 • Kommunikation og dialog med samarbejdspartnere
 • Projektudvikling - såvel eksternt som internt
 • Analyser mv. af særlige problemstillinger på området
 • Sagsoplæg til beslutning på politisk niveau - særligt folkeoplysningsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget
Der kan forekomme aften- og weekendarbejde, til gengæld er der flexordning. Derfor skal du vælge os Vi tilbyder et selvstændigt og alsidigt arbejde i en kommune, hvor du får mulighed for indflydelse og fleksibilitet i forhold til de opgaver, der skal løses. Vi arbejder til stadighed på at etablere et mere tværgående blik på løsning af opgaverne, og vi har fokus på et godt samarbejde både internt i kommunen og eksternt i forhold til foreninger og borgere. Vi har travlt, og hverdagen kan være hektisk. Det ligger os imidlertid meget på sinde, at der er plads til vidensdeling samt faglig og personlig udvikling. Det er også vigtigt for os, at omgangsformen på arbejdspladsen er uformel, glad og positiv. Har du lyst til sammen med os at gøre Kalundborg Kommune til et endnu mere attraktivt sted at bo, leve, arbejde og drive virksomhed, så hører vi gerne fra dig. Løn og ansættelsesvilkår Løn- og ansættelsesvilkår efter dine kvalifikationer og i henhold til gældende overenskomst. Der er tale om en fast stilling, der er normeret til 37 timer pr. uge. Hvis du vil vide mere Du kan læse om kommunen på www.kalundborg.dk, og vil du vide mere, kan du kontakte projektansvarlig Cathrine Sinding på 28 88 89 38, kultur- og fritidsmedarbejder Susanne Petersen på 59 53 59 15 eller kulturchef Jane Hald Christiansen på 29 46 81 53. Ansøgning Ansøgning med CV, eksamensbevis og eventuelle udtalelser sendes via nedenstående knap "SØG JOB" og skal være modtaget hos os senest mandag den 3. april 2017, kl. 8.00. Vi forventer at afholde 1. samtalerunde den 18. april 2017 og 2. samtalerunde 26. april 2017.

  Icon
  Find Danmarks bedste ledere og specialister, mens de er i job
  Opnå unik eksponering med en jobannonce på Altinget og Mandag Morgen