Genopslag – Leder til Plan, GIS & Erhverv
Vil du være med til at præge udviklingen, og sætte fokus på vækst med kvalitet i en af landets mest naturrige kommuner, med ambitiøse byudviklingsprojekter, aktive lokalsamfund og et engageret erhvervsliv?

Så er du måske vores nye leder af plan- og erhvervsområdet. Om dig Du har en relevant akademisk baggrund f.eks. som planlægger med et stærkt greb om det forvaltningsmæssige eller som jurist. Du har ideelt suppleret din uddannelse med en lederuddannelse. Vi forudsætter, at du har erfaring fra en politisk ledet organisation, gerne offentlig, og at du har indgående erfaring inden for planlovgivning. Du skal have en oprigtig nysgerrighed på GIS, plandata, digitaliseringsområdet og erhvervsområdet, herunder turisme. Du er en stærk faglig og visionær leder eller ledertalent, som kan favne ledelsesopgaven ud fra et strategisk perspektiv, såvel som et operationelt perspektiv, hvor du også kan tilbyde medarbejderne faglig sparring uden at overtage opgaven. Det er vigtigt, at du er udviklingsorienteret og nytænkende uden at miste fokus på driften. Du skal have handlekraft som leder og kunne agere i krydsfeltet mellem borgere/virksomheder, politikere og god forvaltning. Du skal kunne skabe overblik i en travl hverdag og fastholde og videreudvikle et professionelt arbejdsmiljø, som er præget af åbenhed, engagement, ejerskab og anerkendelse. Sat på kort formel, er det vores forventninger, at du
  • er optaget af at skabe resultater i fællesskab
  • er velbevandret i disciplinerne koordination, styring, planlægning og formidling
  • er helheds- og løsningsorienteret
  • er en stærk faglig leder/ledertalent
  • har erfaring fra en politisk ledet organisation
  • er samarbejdende og dialogorienteret
  • er fagligt velfunderet inden for teamets fagområder
  • er velformuleret i skrift og tale
Om opgaverne Du bliver leder for et team med 15 dygtige, engagerede og selvstændige medarbejdere. Teamets hovedopgave er at skabe smidige og velfungerende rammer for by- og erhvervsudviklingen i Gribskov Kommune. Helhedsorientering og blik for sammenhængende opgaveløsning samt evnen til at understøtte god dialog med vores omverden er vigtig. Det er en del af forventningen til dig som ny teamleder, at du prioriterer teamets indre liv og den fortsatte udvikling af et godt arbejdsmiljø med høj medarbejdertrivsel. Du er nærværende og inkluderende. Om Center for Byudvikling og Kultur Center for Byudvikling og Ejendomme består af fire teams, som varetager opgaver i forhold til lokal- og kommuneplanlægning, byudviklingsprojekter, GIS, plandata, erhverv, turisme, arkiv, biblioteker, kultur, fritid, idræt, forebyggelse, folkeoplysning, svømmehal, køb og salg af ejendomme, bygningsvedligeholdelse og en bred administrationsportefølje på ejendomsområdet. Vi lægger stor vægt på samspil mellem fagligheder på tværs i organisationen, såvel som med eksterne aktører. Du indgår i centerledelsen og i ledergruppen på teknik-, miljø-, plan- og ejendomsområdet, der består af direktøren for området og ledelserne i de 2 centre. Vi arbejder selvstændigt og i grupper, hvor vi lægger vægt på gensidig respekt, engagement, humor og samarbejde. Hvem er vi? Gribskov Kommune på toppen af Nordsjælland er kendetegnet ved en særlig varieret struktur af bytyper, landskab, rekreative tilbud og erhvervs- og turismeaktiviteter. Gribskov Kommune er den geografisk største kommune i hovedstaden og arbejder med en ambitiøs målsætning om vækst og udvikling. Du kan se frem til at blive en del af en social arbejdsplads, hvor fællesskab er vores dna - og hvor vi virkelig har det godt med hinanden, både i det daglige, men også i forbindelse med sociale arrangementer. Dagligdagen er præget af et højt aktivitetsniveau - opgaverne er udfordrende, arbejdsklimaet sjovt og uformelt og kollegerne er engagerede. Vi har frihed under ansvar, plads til forskellighed og en åbenhed for bidrag med nye initiativer og tiltag. I Gribskov er vi formet af naturen, drevet af virkelyst, næret af turisme og bundet sammen af fællesskaber. Det er vores styrker, vores DNA og vores allervigtigste byggeklodser til fremtiden. Yderligere oplysninger Kan fås ved henvendelse til centerchef Søren Korsholm på telefon 7249 8229, hvor du evt. kan lægge en besked om at du gerne vil kontaktes. Løn- og ansættelsesvilkår Løn efter overenskomst. Tiltrædelse pr. 1. oktober 2023 eller efter nærmere aftale. Ansøgningsfrist og samtaler Vi glæder os til at modtage din ansøgning, som skal være modtaget senest mandag 14. august 2023. Første samtalerunde afholdes 23. august 2023, hvor vi udvælger til anden samtalerunde, som afholdes 28. august 2023. Stillingen søges via knappen “Søg dette job" her på siden. Det er en forudsætning for ansættelse i Gribskov Kommune, at du kan oplyse minimum en reference Ansøgninger modtages kun elektronisk. Stillingen søges via knappen “Søg dette job" her på siden. Gribskov Kommunes værdier Åbenhed · Tillid · Respekt · Deltagelse · Mod · Fleksibilitet Alle oplysninger vil blive behandlet fortroligt og i overensstemmelse med regler for beskyttelse af personfølsomme oplysninger.
Gribskov Kommunes værdier
Åbenhed · Tillid · Respekt · Deltagelse · Mod · Fleksibilitet
Læs mere om os her

Icon
Find Danmarks bedste ledere og specialister, mens de er i job
Opnå unik eksponering med en jobannonce på Altinget og Mandag Morgen
0:000:00