DF: Hvordan forhindres forfald af fredede bygninger?