Bock: Slots- og Kulturstyrelsen støtter i højere grad fredede bygninger i yderområderne