Mogensen: Radio- og tv-nævnets møde 22. oktober varede tre timer