Mogensen: Jeg vil udsende et hyrdebrev til kommunerne om folkeoplysningen