Joy Mogensen: Omprioriteringsbidraget er blot ét element i fastsættelsen af kulturinstitutionernes bevillinger