S beder Bock og Det kgl. Teater redegøre for forløbet omkring kontrakten mellem teatret og Copenhagen Phil