Bock og Det kgl. Teater redegør for forløbet omkring kontrakten mellem teatret og Copenhagen Phil