Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Halsboe-Jørgensen: Københavns Universitet lever op til sine forpligtelser

SVAR:

KULTURARV: Uddannelses- og forskningsministeren svarer Bertel Haarder (V), at Københavns Universitet opretholder et relevant og forskningsbaseret undervisningsudbud i det norrøne fagområde på trods af begrænset søgning og økonomi. Ministeren vil desuden afholde et møde med den islandske minister for undervisning, forskning og kultur for at høre om sagen fra islandsk side.

Mette Bock: Vi er i dialog med DR om den ledige kapacitet

SVAR:

MEDIEAFTALE: Kulturministeren oplyser til Mogens Jensen (S), at den fremtidige ledige sendekapacitet enten kan bruges til at udsende nye radiokanaler eller til at forbedre de tilbageværende kanaler. Hun oplyser, at ministeriet er i dialog med DR om den ledige kapacitet.

Mette Bock: DR har beklaget

SVAR:

GAVEKORT: Kulturministeren oplyser til Søren Søndergaard (EL), DR ikke har haft intentioner om at tilbyde skuespillere et gavekort som løn. Årsagen til misforståelsen var, at en medarbejder i produktionen ikke kendte til DR's retningslinjer på området, hvorfor vedkommende var upræcis i sin formulering om, at det var statister og ikke skuespillere, der blev efterspurgt. DR har beklaget.

Mette Bock: Det fremgår, at eleverne ønsker medbestemmelse

SVAR:

FILMSKOLEN: Kulturministeren svarer sit udvalg, at hun særligt bider mærke i elevernes ønske om medbestemmelse på Filmskolen. Studienævn eller skoleråd skal ikke have besluttende kompetencer, tværtimod skal skolen ledes af en rektor.