Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Prehn: Fredede bygninger skal ikke være i perfekt stand

SVAR:

VEDLIGEHOLDELSE: Kulturministeren svarer Bertel Haarder (V), at fredede bygninger skal holdes i forsvarlig tilstand og må ikke have eksempelvis huller i taget, mangle tavl i bindingsværk eller have knuste ruder. De skal ikke være i perfekt stand med fornyede materialer, tværtimod forøger gamle overflader ofte bygningens fredningsværdi.

Prehn: I 2016 blev det vurderet, at vikingeskibene ikke var sikre i den nuværende bygning på lang sigt

SVAR:

VIKINGESKIBSMUSEUM: Kulturministeren svarer sit udvalg, at det i 2016 blev vurderet, at Vikingeskibshallen ikke var sikker og i stand til at sikre skibenes bevarings- og sikringsforhold. Derfor skulle bygningen enten renoveres, eller der skulle etableres en ny bygning. På finansloven for 2019 blev der afsat 150 millioner kroner i anlægsmidler til Vikingeskibsmuseet.

Prehn: Vi vil sikre gode forhold for det frivillige foreningsliv

SVAR:

PRIORITERING: Kulturministeren svarer Britt Bager (V), at regeringens kulturpolitiske prioritet er at gøre kulturlivet relevant for flere danskere, og det skal blandt andet gøres ved at medvirke til at sikre gode forhold for det frivillige foreningsliv.

Prehn: Lokale- og Anlægsfonden flytter marts 2020

SVAR:

UDFLYTNING: Kulturministeren svarer Stén Knuth (V), at de institutioner, der som følge af Bedre Balance I og II, skulle flytte, er flyttet eller påbegyndt flytningen med undtagelse af Lokale- og Anlægsfonden, som forventer at påbegynde flytningen i marts 2020.

Prehn: Det er ikke muligt at beregne, om reduktionen af formidlingsordning påvirker rabatordninger til voksen- og gruppebilletter

SVAR:

RABATORDNING: Kulturministeren svarer Mai Villadsen (EL), at det ikke er muligt at beregne, hvordan reduktionen af formidlingsordningen eventuelt påvirker rabatordninger til voksen- og gruppebilletter. Der er ikke en direkte sammenhæng mellem det statslige tilskud og den givne rabatordning, da rabatordninger ikke reguleres i formidlingsordningen.