Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Bock: Regionernes kulturmidler overføres til eksisterende ordninger

SVAR:

KULTUR: Kulturministeren svarer Mogens Jensen (S), at regionernes kulturmidler vil blive fordelt på tre eksisterende ordninger – de regionale kunstfonde, Sport Event Denmark og Kulturministeriets kulturaftaler med kommunerne. Den nærmere fordeling skal ske i forbindelse med implementeringen.

Karsten Lauritzen: Nulmoms koster 425 mio.

SVAR:

MEDIER: Skatteministeren svarer sit udvalg, at nulmoms for trykte medier udgør 425 mio. kroner. Ministeren kan ikke oplyse nærmere om, hvilke medier der er omfattet af reglerne for momsfritagelse.

Bock: Filminstituttet må ikke udøve censur

SVAR:

CENSUR: Kulturministeren svarer Alex Ahrendtsen (DF), at Det Danske Filminstitut ikke kan eller må udøve censur, der begrænser den kunstneriske frihed. 

Mette Bock: Skæv konsfordeling vil blive taget op i den kommende e-sport-strategi

SVAR:

E-SPORT: Kulturministeren svarer Karin Nødgaard (DF), at e-sports-foreningerne har cirka 4.000 medlemmer. Cirka 5 procent af disse er piger. Ministeren vil tage den skæve kønsfordeling op i forbindelse med den kommende esport strategi, som udarbejdes sammen med erhvervsministeren i løbet af foråret 2019.

Bock: DR's nyhedsformidling forringes ikke

SVAR:

DR: Kulturministeren svarer Mogens Jensen (S), at det ikke er ministerens opfattelse, at der sker en forringelse af DR’s nyhedsformidling som følge af den seneste medieaftale.