Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Halsboe: Ledigheden for nyuddannede teologer er betydeligt højere end gennemsnittet for de videregående uddannelser

SVAR:

PRÆST: Uddannelses- og forskningsministeren svarer Birgitte Bergman (K), at det er en stor udfordring, at menighedsråd flere steder i landet oplever ikke at kunne få besat præstestillinger. Derfor er der netop blevet vedtaget et lovforslag og teologisk efteruddannelse, og ministeren opfordrer til, at dialogen mellem folkekirken og de teologiske fakulteter fortsætter. 

Mogensen: Vi har justeret den midlertidige kunststøtteordning, så kunstnere også kan søge kompensation på baggrund af en referenceperiode i tidligere år

SVAR:

HJÆLPEPAKKER: Kulturministeren svarer Morten Messerschmidt (DF), at hun er meget opmærksom på, at kompensationsordningen ikke i tilstrækkeligt omfang har fungeret hensigtsmæssigt. Derfor er ordningen blevet justeret, så kunstnere også kan søge kompensation på baggrund af en referenceperiode i tidligere år og ikke kun på baggrund af aflyste arrangementer i indeværende år.

Wermelin: Med de nye regler på skilteområdet er der taget hensyn til at fremme kommerciel skiltning til lokale erhverv

SVAR:

SKILTNING: Miljøministeren svarer Kristian Pihl Lorentzen (V), at der blev taget nye regler om kommerciel servicevejvisning i brug 1. januar 2018. De nye regler giver mulighed for at fremme kommerciel skiltning til lokale erhverv, samtidig med at der er klare kriterier og ens vilkår for skiltning. Der er ikke planer om at ændre yderligere på reglerne.

Mogensen: Etableringen af en tagbiograf på Cinemateket sker ikke på bekostning af den museale forpligtigelse i hele landet

SVAR:

FILMAFTALE: Kulturministeren svarer Britt Bager (V), at Det Danske Filminstitut årligt rapporterer på Cinematekets indsats om at være tilstede i større dele af landet. Cinemateket lever op til forpligtigelsen i den godkendte årsrapport for 2019. Etableringen af en tagbiograf på Cinemateket sker derfor ikke på bekostning af den museale forpligtigelse i hele landet.