Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Mogensen: DR er pålagt en beredskabsforpligtigelse

SVAR:

CORONA: Kulturministeren svarer Peter Skaarup (DF), at det er afgørende, at Sundhedsstyrelsens budskaber og råd om ny coronavirus når ud til hele befolkningen, og i samarbejde med kommunikationsbureauer har styrelsen løbende vurderet, hvilke medier det har været hensigtsmæssigt at lave indryk i. Derudover er DR pålagt en beredskabsforpligtigelse og skal udsende meddelelser, der angår en akut situation af livstruende karakter for et større antal mennesker.

Mogensen: Nej, kommunerne er ikke forpligtet til at tilbagebetale forældrebetaling til musikskoler

SVAR:

CORONA: Kulturministeren svarer Torsten Schack Pedersen (V), at der ikke er regler, der forpligter kommuner til at tilbagebetale forældrebetaling til musikskoler i en situation som covid-19. Mogensen har bedt KL opfordre kommunerne til at understøtte musikskolerne i krisen. Tilbagebetaling af elevbetaling har dog ikke betydning for musikskolernes mulighed for at søge kompensation i hjælpepakker.

Mogensen: Jeg er skuffet over Radio Louds lave lyttertal

SVAR:

RADIOLOUD: Kulturministeren svarer Jens Rohde (R), hun er skuffet over de lyttertal, som Radio Loud har præsteret indtil nu, og at lyttertallene viser, at det er svært at starte en helt ny radiokanal op, fordi det tager tid at opbygge et kendskab blandt lytterne. Derudover er det også en faktor, at Radio Loud ikke sender på FM-båndet, men på DABfrekvensen, som historisk set har haft markant færre lyttere end FM.

Mogensen: Tidsbegrænsede, uopsigelige kontrakter kan også kompenseres via nødpuljen

SVAR:

CORONA: Kulturministeren svarer Britt Bager (V), at nødpuljen indeholder fire underliggende formål, og at lønninger til personale på tidsbegrænsede, uopsigelige kontrakter kan kompenseres via nødpuljens formål et, to og tre, så længe udgiftstypen ikke er dækket af kompensationsordningerne for henholdsvis faste omkostninger og løn.