Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Mogensen: Radio- og tv-nævnets møde 22. oktober varede tre timer

SVAR:

RADIOUDBUD: Kulturministeren svarer Søren Søndergaard (EL), at Radio- og tv-nævnets møde 22. oktober varede tre timer, og at der var 12 punkter på dagsordenen. Størstedelen af tiden blev brugt på at behandle udbuddet af en ny digital radiokanal.

Mogensen: EU-medlemslande kan indføre undtagelser fra den ophavsretlige eneret, forudsat at rettighedshaverne modtager en kompensation

SVAR:

RETTIGHED: Kulturministeren svarer Mai Villadsen (EL), at kompensationen for privatkopiering er en afgift, som skal tilgå rettighedshaverne for lovlig privatkopiering. Ophavsmænd har eneret til at tillade eller forbyde eksemplarfremstilling af sine værker, men EU-medlemslande kan indføre undtagelser fra den ophavsretlige eneret, hvis altså ophavsmanden modtager en kompensation.

Mogensen: Kulturministeriet kan ikke afhjælpe ubalancen i DDSKS's drift mellem udgifter og bevillinger

SVAR:

BESPARELSER: Kulturministeren svarer Zenia Stampe (R) og Uffe Elbæk (ALT), at Den Danske Scenekunstskole ikke i tilstrækkeligt omfang har tilpasset skolens udgifter til de reducerede bevillinger som følge af omprioriteringsbridraget 2016-2019. Kulturministeriet har givet ekstrabevillinger til skolen, men kan ikke afhjælpe den grundlæggende ubalance i skolens drift mellem udgifter og bevillinger.

Mogensen: Ja, der er indgået en ny rammeaftale med Rigsarkivet

SVAR:

RIGSARKIV: Kulturministeren svarer Charlotte Broman Mølbæk (SF), at der er indgået en ny rammeaftale med Rigsarkivet, og at et af delmålene er at få flest mulige stjålne arkivalier fra retsopgøret efter 2. Verdenskrig tilbage til Rigsarkivets samling.

Prehn: Fredede bygninger skal ikke være i perfekt stand

SVAR:

VEDLIGEHOLDELSE: Kulturministeren svarer Bertel Haarder (V), at fredede bygninger skal holdes i forsvarlig tilstand og må ikke have eksempelvis huller i taget, mangle tavl i bindingsværk eller have knuste ruder. De skal ikke være i perfekt stand med fornyede materialer, tværtimod forøger gamle overflader ofte bygningens fredningsværdi.