Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Mogensen: Slots- og Kulturstyrelsen har modtaget et fredningsforslag for Holckenhus

SVAR:

KULTURARV: Kulturministeren svarer Morten Messerschmidt (DF), at Slots- og Kulturstyrelsen har modtaget et fredningsforslag for Holckenhus, og at ministeren derfor ikke kan kommentere på den konkrete sag. Bygningsfredningsloven er til for at værne om landets boliger af særlig værdi, og ministeren vil overveje, om loven indeholder de rette værktøjer til at sikre Danmarks kulturarv.

Mogensen: Det er for tidligt at melde noget ud

SVAR:

BESPARELSER: Kulturministeren svarer Britt Bager (V), at regeringens fulde prioritering vil fremgå af finanslovsforslaget for 2020, som fremsættes i september. Derfor er det for tidligt at melde noget ud på de enkelte ressortområder.

Halsboe-Jørgensen: Københavns Universitet lever op til sine forpligtelser

SVAR:

KULTURARV: Uddannelses- og forskningsministeren svarer Bertel Haarder (V), at Københavns Universitet opretholder et relevant og forskningsbaseret undervisningsudbud i det norrøne fagområde på trods af begrænset søgning og økonomi. Ministeren vil desuden afholde et møde med den islandske minister for undervisning, forskning og kultur for at høre om sagen fra islandsk side.