Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Mette Bock vil ikke kræve tysk fund af mønter og smykker udleveret

SVAR:

Kulturministeren svarer Peter Skaarup (DF), at hun er skeptisk over for en generel norm om tilbagelevering af historiske genstande. Ministeren vil derfor ikke rette henvendelse til Tyskland vedrørende fundet af mønter og smykker fra Harald Blåtands tid.

Mette Bock redegør for klager over arkæologiske undersøgelser

SVAR:

Kulturministeren svarer Preben Bang Henriksen (V), at Slots- og Kulturstyrelsen i perioden 2013-2017 har godkendt samlet set ca. 4.200 budgetter for større forundersøgelser og egentlige arkæologiske undersøgelser, hvoraf 13 afgørelser blev påklaget til Kulturministeriets departement.

Mette Bock svarer på spørgsmål om kulturklippekort til fattige familier

SVAR:

Kulturministeren svarer Søren Søndergaard (EL), at det kræver en analyse af seks kriterier at vurdere, om et initiativ indebærer statsstøtte. Hvis det vurderes, at der er tale om statsstøtte, skal der derefter tages stilling til, om støtten vil kunne ydes foreneligt med det indre marked.

Lars Løkke: Regeringen informerer kronprinsen om regeringens holdning til politiske spørgsmål i forhold til IOC

SVAR:

Statsministeren svarer Søren Søndergaard (EL), at  kronprinsen er en god repræsentant for Danmark - også i forbindelse med medlemskabet af IOC. I forbindelse med kronprinsens medlemskab af IOC nedsatte regeringen IOC-koordinationsgruppen, som skal sikre en fast informationsudveksling med kronprinsen om regeringens holdning til politiske spørgsmål med berøring til IOC.

Ellen Trane: Festivaler skal ikke betale gebyr for tilsyn med sundhedsfaglig behandling

SVAR:

Sundhedsministeren svarer Liselott Blixt (DF), at midlertidige behandlingssteder som eksempelvis på festivaler, hvor kun frivillige, ulønnet personale udfører behandling, ikke længere skal betale gebyr for at indgå i det risikobaserede tilsyn, som Styrelsen for Patientsikkerhed fører med steder, hvor der udføres sundhedsfaglig behandling.