Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Bock: DR's bestyrelse har det overordnede programansvar

SVAR:

DR: Kulturministeren svarer Kulturudvalget, at DR’s bestyrelse – inden for de rammer, der er fastsat i lovgivningen og i public service-kontrakten – varetager den øverste ledelse af DR og har det overordnede programansvar. 

Mette Bock redegør for klager over arkæologiske undersøgelser

SVAR:

Kulturministeren svarer Preben Bang Henriksen (V), at Slots- og Kulturstyrelsen i perioden 2013-2017 har godkendt samlet set ca. 4.200 budgetter for større forundersøgelser og egentlige arkæologiske undersøgelser, hvoraf 13 afgørelser blev påklaget til Kulturministeriets departement.

Mette Bock vil ikke kræve tysk fund af mønter og smykker udleveret

SVAR:

Kulturministeren svarer Peter Skaarup (DF), at hun er skeptisk over for en generel norm om tilbagelevering af historiske genstande. Ministeren vil derfor ikke rette henvendelse til Tyskland vedrørende fundet af mønter og smykker fra Harald Blåtands tid.