Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Mette Bock: Her er DR's kerneområder

SVAR:

Kulturministeren svarer Mogens Jensen (S), at aftaleparterne i ’Aftale om fokusering af DR og afskaffelse af medielicensen’ vil have DR til at fokusere DR's kerneområder som bl.a. er nyheder og aktualitet, kultur, børn og unge, uddannelse og regional dækning.

Mette Bock: Sådan finansieres afskaffelsen af medielicensen

SVAR:

Kulturministeren oplyser til Mogens Jensen (S), at licensen gradvist erstattes af finansiering gennem en mindre regulering af personfradraget for alle, der er fyldt 18 år. Med omlægningen er afskaffelsen af medielicensen finansieret inkl. moms.

Mette Bock vil forenkle støttestrukturen for teatrene

SVAR:

Kulturminister Mette Bock (LA) svarer Kulturudvalget, at hun ønsker at forenkle den støttestruktur, som teatrene i dag er underlagt. Ministeren vil desuden se på udviklingen af teatrenes relevans for borgerne samt deres lokale forankring.

DR: Det strider imod vores uafhængighed at oplyse prisen på Kronprinsens fejring

SVAR:

Kulturminister Mette Bock (LA) oplyser på vegne af Danmarks Radio til Søren Søndergaard (EL), at DR ikke vil oplyse om prisen på Kronprinsens 50-års fødselsdag med henvisning til DR's uafhængighed samt, at DR ligesom andre medier ikke er omfattet af offentlighedsloven og dermed adgang til aktindsigt.

Mette Bock forklarer udpegningen af ny TV 2-bestyrelse

SVAR:

Kulturministeren svarer Søren Søndergaard (EL), at der ikke er noget til hinder for at forberede en privatisering af TV 2, inden en ny medieaftale er aktuel. Ministeren forklarer i øvrigt sin beslutning om at udpege en ny bestyrelse for TV 2.

Bock: Risiko for midlertidigt kompetencetab ved udflytning af Sprognævnet

SVAR:

Kulturministeren svarer Mogens Jensen (S), at regeringen mener, at Sprognævnet kan løse deres opgaver fra Bogense. Der vil være omkostninger ved udflytningen, for eksempel kompetencetab, men det er regeringens opfattelse, at nævnet kan genopbygge faglige kompetencer - også fra Bogense. 

Bock: Det koster arkæologiske undersøgelser

SVAR:

Kulturministeren oplyser på vegne af Slot- og Kulturstyrelsen til udvalget, hvor mange penge, der årligt bruges på arkæologiske undersøgelser og screeninger.