Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Bock har ingen definition på livssynssamfund

SVAR:

Kulturministeren oplyser til Christian Langballe (DF), at regeringen ikke har defineret et livssynssamfund, da den ikke støtter et ændringsforslag om at lade lov om trossamfund uden for folkekirken regulere forholdene for livssynssamfund. Ministeren oplyser til Christian Langballe, hvordan man i Norge definerer begrebet.

Riisager: Aflyst gudstjeneste er "misforstået hensyn"

SVAR:

Undervisningsministeren svarer Marlene Harpsøe (DF), at det er op til den enkelte folkeskole at fastlægge juletraditioner. Men ministeren mener, at det er et misforstået hensyn at aflyse en julegudstjeneste af hensyn til elever med en anden trosretning.

Bock: Børneattester er vigtige i kampen mod overgreb

SVAR:

Selvom børneattester ikkei sig selv forhindre overgreb på børn, er de et vigtigt redskab. Det mener kulturministeren, der også henviser til en indsats i Beskæftigelsesministeriet i sit svar til Pernille Bendixen (DF).

Bock til Khader: DR har allerede etiske regler for satire

SVAR:

DR har etiske retningslinjer med et afsnit om satire, oplyser kulturministeren i et svar til Naser Khader (K), der har spurgt i forbindelse med et P3-program. Ministeren noterer sig, at DR har beklaget det konkrete program.

Bock har forståelse for reaktioner på DR-satire

SVAR:

Kulturministeren forstår de P3-lyttere, der har reageret på programmet "lol.dk". Ministeren svarer ikke Naser Khader direkte på, om alle kan udnævne sig til ofre for DR-satire.