Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Bock: DR afviser at oversende mails om julekalender

SVAR:

Kulturministeren oplyser i et svar til Søren Søndergaard (EL), at DR afviser at oversende mails om redaktionalle indgreb i 'Jul i republikken' med henvisning til princippet om DR’s uafhængighed som beskrevet i radio- og fjernsynsloven.

Bock: Sådan defineres et fortidsminde

SVAR:

Kulturministeren oplyser til sit udvalg om begrundelserne for at betegne noget et fortidsminde. Ministeren ser ikke aktuelt nogen grund til at ændre på museumslovens definitioner. 

Bock vil involvere Kulturudvalget mere i bygningsfredningsloven

SVAR:

Kulturministeren oplyser til sit udvalg, at hun er positiv over for at involvere udvalget mere i drøftelser af bygningsfredningsloven. Ministeren har dog ikke aktuelle planer om at se nærmere på museumslovens bestemmelser om fortidsminder.

Bock: DR-direktører har fået 875.000 i vederlag siden 2012

SVAR:

Kulturministeren svarer Søren Søndergaard (EL), at fem DR-direktører tilsammen har modtaget 875.000 kroner i vederlag siden 2012. DR vil ikke oplyse om begrundelsen for udbetaling af vederlagene med henvisning til offentlighedsloven.