Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Mette Bock: Derfor flytter vi Sprognævnet

SVAR:

Kulturministeren oplyser i et svar til udvalget, at flytningen af Dansk Sprognævn til Bogense på kort sigt vil medføre omkostninger, men regeringen er overbevist om, at nævnet kan opbygge faglige kompetencer fra Bogense.

Bock har ingen definition på livssynssamfund

SVAR:

Kulturministeren oplyser til Christian Langballe (DF), at regeringen ikke har defineret et livssynssamfund, da den ikke støtter et ændringsforslag om at lade lov om trossamfund uden for folkekirken regulere forholdene for livssynssamfund. Ministeren oplyser til Christian Langballe, hvordan man i Norge definerer begrebet.

Mette Bock: Sådan finansieres afskaffelsen af medielicensen

SVAR:

Kulturministeren oplyser til Mogens Jensen (S), at licensen gradvist erstattes af finansiering gennem en mindre regulering af personfradraget for alle, der er fyldt 18 år. Med omlægningen er afskaffelsen af medielicensen finansieret inkl. moms.

Mette Bock: Her er DR's kerneområder

SVAR:

Kulturministeren svarer Mogens Jensen (S), at aftaleparterne i ’Aftale om fokusering af DR og afskaffelse af medielicensen’ vil have DR til at fokusere DR's kerneområder som bl.a. er nyheder og aktualitet, kultur, børn og unge, uddannelse og regional dækning.

Mette Bock vil forenkle støttestrukturen for teatrene

SVAR:

Kulturminister Mette Bock (LA) svarer Kulturudvalget, at hun ønsker at forenkle den støttestruktur, som teatrene i dag er underlagt. Ministeren vil desuden se på udviklingen af teatrenes relevans for borgerne samt deres lokale forankring.

DR: Det strider imod vores uafhængighed at oplyse prisen på Kronprinsens fejring

SVAR:

Kulturminister Mette Bock (LA) oplyser på vegne af Danmarks Radio til Søren Søndergaard (EL), at DR ikke vil oplyse om prisen på Kronprinsens 50-års fødselsdag med henvisning til DR's uafhængighed samt, at DR ligesom andre medier ikke er omfattet af offentlighedsloven og dermed adgang til aktindsigt.

Mette Bock forklarer udpegningen af ny TV 2-bestyrelse

SVAR:

Kulturministeren svarer Søren Søndergaard (EL), at der ikke er noget til hinder for at forberede en privatisering af TV 2, inden en ny medieaftale er aktuel. Ministeren forklarer i øvrigt sin beslutning om at udpege en ny bestyrelse for TV 2.