Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Mette Bock svarer på spørgsmål om kulturklippekort til fattige familier

SVAR:

Kulturministeren svarer Søren Søndergaard (EL), at det kræver en analyse af seks kriterier at vurdere, om et initiativ indebærer statsstøtte. Hvis det vurderes, at der er tale om statsstøtte, skal der derefter tages stilling til, om støtten vil kunne ydes foreneligt med det indre marked.

Lars Løkke: Regeringen informerer kronprinsen om regeringens holdning til politiske spørgsmål i forhold til IOC

SVAR:

Statsministeren svarer Søren Søndergaard (EL), at  kronprinsen er en god repræsentant for Danmark - også i forbindelse med medlemskabet af IOC. I forbindelse med kronprinsens medlemskab af IOC nedsatte regeringen IOC-koordinationsgruppen, som skal sikre en fast informationsudveksling med kronprinsen om regeringens holdning til politiske spørgsmål med berøring til IOC.

Ellen Trane: Festivaler skal ikke betale gebyr for tilsyn med sundhedsfaglig behandling

SVAR:

Sundhedsministeren svarer Liselott Blixt (DF), at midlertidige behandlingssteder som eksempelvis på festivaler, hvor kun frivillige, ulønnet personale udfører behandling, ikke længere skal betale gebyr for at indgå i det risikobaserede tilsyn, som Styrelsen for Patientsikkerhed fører med steder, hvor der udføres sundhedsfaglig behandling.

Mette Bock: Derfor flytter vi Sprognævnet

SVAR:

Kulturministeren oplyser i et svar til udvalget, at flytningen af Dansk Sprognævn til Bogense på kort sigt vil medføre omkostninger, men regeringen er overbevist om, at nævnet kan opbygge faglige kompetencer fra Bogense.

Bock har ingen definition på livssynssamfund

SVAR:

Kulturministeren oplyser til Christian Langballe (DF), at regeringen ikke har defineret et livssynssamfund, da den ikke støtter et ændringsforslag om at lade lov om trossamfund uden for folkekirken regulere forholdene for livssynssamfund. Ministeren oplyser til Christian Langballe, hvordan man i Norge definerer begrebet.

Mette Bock: Her er DR's kerneområder

SVAR:

Kulturministeren svarer Mogens Jensen (S), at aftaleparterne i ’Aftale om fokusering af DR og afskaffelse af medielicensen’ vil have DR til at fokusere DR's kerneområder som bl.a. er nyheder og aktualitet, kultur, børn og unge, uddannelse og regional dækning.