Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Bock: Børneattester er vigtige i kampen mod overgreb

SVAR:

Selvom børneattester ikkei sig selv forhindre overgreb på børn, er de et vigtigt redskab. Det mener kulturministeren, der også henviser til en indsats i Beskæftigelsesministeriet i sit svar til Pernille Bendixen (DF).

Bock: Der er uklarhed i EU-forslag om e-handel

SVAR:

EU-kommissionens direktivforslag om e-handel er uklart i forhold til, om en informationssamfundstjeneste er ansvarlig for det materiale, der uploades af tjenestens brugere. Der er forhandlinger i gang om at ændre den del af forslaget, skriver kulturministeren i et svar til Morten Marinus (DF).

Bock: Antallet af biblioteker er faldet

SVAR:

Siden kommunalreformen er antallet af biblioteker faldet fra i alt 682 betjeningssteder i 2006 til 533 i 2015. Det skriver kulturministeren i et svar til Kirsten Normann Andersen (SF).

Hjort Frederiksen oplyser om Forsvarets kulturbudget

SVAR:

Forsvaret registrerer ikke omkostninger særskilt på kulturelle formål, svarer forsvarsministeren Kulturudvalget. Han kan derfor ikke give et samlet billede, men kommer med tal for orkestre og Kulturnatten.

Mercado redegør for DR's produktion med tegnsprogstolkning

SVAR:

DR skal tilstræbe, at transmissioner af begivenheder af stor samfundsmæssig interesse så vidt muligt og under hensyn til DRs allokerede kapacitet i DTT-nettet tegnsprogstolkes. Socialministeren oplyser om DR's rolle og forpligtigelser på området i et svar til Jakob Sølvhøj (EL).