Udkantsdebatten er ledt på vildspor: Udflytninger redder ikke Lolland og Thy

ARTIKEL: Symbolpolitiske udflytninger af statslige arbejdspladser er en reaktion på myten om det ustoppelige træk mod byerne, og dermed negligerer Christiansborgs politikere det, man faktisk burde gøre for udkanten. Det mener både forskere og borgmestre, der efterspørger langsigtede investeringer.

Med løfter om at skabe et Danmark i balance gav VLAK-regeringen i starten af året deres bud på, hvordan årelange udviklingsproblemer i Udkantsdanmark håndteres politisk. Når anden runde er gennemført, vil Lars Løkke Rasmussen som statsminister have stået bag udflytning af 7.925 statslige arbejdspladser.

Men ifølge Hans Thor Andersen – forskningschef ved Statens Byggeforskningsinstitut på fra Aalborg Universitet – er initiativerne symbolpolitik, der skyder med spredehagl i stedet for målrettet at tackle hårdt ramte udkantsområder. Og de puster til en hårdnakket misforståelse; urbaniseringen er nemlig ikke uomgængelig.

To myter om befolkningsudviklingen har rodfæstet sig i en ukritisk debat, hvor trækket mod byerne er ophøjet til naturlov: "Dels at befolkningen ensidigt søger mod byerne (…), dels at denne proces er uafvendelig og reelt ikke kan stoppes. Disse myter er en forsimpling af en mere kompleks virkelighed," som det lyder i en publikation, der er udgivet på Syddansk Universitetsforlag i september, som Hans Thor Andersen sammen med seniorforsker Helle Nørgaard har skrevet.

Login