Sådan har vi lavet Altingets magtanalyse

MAGTANALYSE: Altingets magtanalyse er en journalistisk analyse af magtforhold internt i regeringen og på tværs af ministerierne. Læs, hvilke parametre der indgår, og se, hvem der er med i magtpanelet.

Altingets magtanalyse er en journalistisk analyse af magtforhold internt i regeringen og på tværs af ministerierne.

Analysen sætter tal på magten i form af penge, personale, popularitet, medlemskab af centrale udvalg og en stribe andre faktorer, som, Altinget vurderer, spiller ind på magten på Slotsholmen.

Selve minister-magtlisten på side 8-9 er en vægtning af 18 forskellige lister, herunder en ekspertvurdering foretaget af et panel. Listerne indgår med forskellig vægt. Størst vægt har panelets vurdering.

Altinget har besluttet ikke at bedømme miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen og uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs på deres nye poster, da det endnu er svært at bedømme deres indsats.

PARAMETRE I MAGTLISTEN
Personligt stemmetal
Udvalgsposter i regeringens stående udvalg K, Ø, S, A
Partipolitisk position
Folketingsanciennitet
Ministerløn
Tidligere ministerposter
Statsrådshierarki
Meningsmåling om ministrenes indsats
Departementschefens anciennitet
Departementschefens løn
Budget
Ansatte (rammebelagte lønudgifter på området)
Antal styrelser og direktorater
Ansatte i styrelser og direktorater
Magt over andre
Antal rådgivere
Løn til personlige rådgivere
Panelbedømmelse

KILDER
Budgettal, løntal og antal ansatte i listerne stammer fra regeringens forslag til finanslov for 2016.

Befolkningens vurdering af ministrenes indsats stammer fra en meningsmåling fra Norstat foretaget for Altinget i februar.

Ministeriernes hierarki og departementschefernes hierarki bygger på en vurdering foretaget af panelet.

Vurderingen af, om ministrene er på vej op eller ned i hierarkiet, er foretaget af panelet.

Oplysninger om departementscheferne, ministrenes og de særlige rådgiveres løn er baseret på offentligt tilgængelige data og tal fra Moderniseringsstyrelsen.

Desuden indgår anciennitetstal fra ”Folketinget efter valget 2015” samt stemmetal fra Danmarks Statistik.

Forrige artikel Politiske håndværkere på lobbyarbejde Politiske håndværkere på lobbyarbejde Næste artikel Fakta: Sammenlign ministrene på otte områder
Redaktørens skrivebord

Redaktørens skrivebord

NOVEMBER: Hver måned fortæller Altinget Magasins redaktør, Esben Schjørring, hvad der ligger på hans skrivebord. Både det fysisk konkrete og på hans laptop. Hvilke bøger, artikler, podcasts, foredrag og debatter fra den store verden han har mellem hænderne, i ørene eller foran øjnene lige nu.

Fremtidsforsker: AI kommer til at håndtere dit helbreds algoritmer

Fremtidsforsker: AI kommer til at håndtere dit helbreds algoritmer

KOMMENTAR: Hvor længe går der, inden du har en AI-diæt og apps på din telefon, der gør, at du kender diagnosen før din læge? Og hvad betyder det i et samfund, hvor det offentlige sundhedsvæsen er en hjørnesten i velfærdsstaten, spørger Louise Opprud Jakobsen.