WWF


Partier holder Naturstyrelsen i kort snor med ny skovaftale

Partier holder Naturstyrelsen i kort snor med ny skovaftale

SKOV: Forskere og grønne organisationer bliver inddraget, når Naturstyrelsen skal føre ny skovaftale ud i virkeligheden. Det er vigtigt, at fagligheden er til stede, lyder det fra partier bag aftalen.

Kræver adgang til Altinget | Miljø"
Partier bag finansloven lander aftale om urørt skov

Partier bag finansloven lander aftale om urørt skov

AFTALE: Partierne i rød blok er enige om straks at stoppe træproduktionen i områder, der er udlagt til urørt skov. Desuden kommer der nye skovområder, hvor naturen skal have plads. ”Det er et stort grønt skridt i den rigtige retning,” lyder det fra miljøminister Lea Wermelin.

Kræver adgang til Altinget | Miljø"