Dansk Ornitologisk Forening


Ornitologer: Red alle misligholdte naturtyper gennem lovgivning

Ornitologer: Red alle misligholdte naturtyper gennem lovgivning

Debat: Det er et stort skridt i den rigtige retning at forbyde sprøjtning, gødskning og pløjning af beskyttede enge, skriver Egon Østergaard fra DOF, der har sendt et notat til Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg med støtte til regeringens lovforslag.

DOF og Verdens Skove: Sats på vild natur frem for skovrejsning

DOF og Verdens Skove: Sats på vild natur frem for skovrejsning

DEBAT: Skovrejsning har længe været set som et kinderæg i dansk naturforvaltning, men der bliver nu sat spørgsmålstegn ved effekterne for naturen og klimaet. Hvorfor ikke prøve at lade vild natur genindtage de gamle marker? skriver Anders Horsten og Stine Tuxen.