Dansk Skovforening


Skovforening i nødråb: Styrelse bremser plantning af nye træer

Skovforening i nødråb: Styrelse bremser plantning af nye træer

FORSINKET: Langsommelig sagsbehandling i Landbrugsstyrelsen kan forsinke skovprojekter og blive en hæmsko for de politiske visioner på området, advarer Dansk Skovforening. “Vi arbejder på højtryk” og har et “godt flow” nu, lyder det fra Landbrugsstyrelsen.

Kræver adgang til Altinget | Miljø"