Aarhus Universitet


Tidligt iltsvind rammer igen de danske farvande

Tidligt iltsvind rammer igen de danske farvande

VANDMILJØ: Igen i år har der været tidligt iltsvind og fiskedød i dele af de danske farvande, viser ny rapport fra Aarhus Universitet.

Kræver adgang til Altinget | Miljø"
Mere kvælstof og mørkere skove: Fire nedslag fra ny Novana-rapport

Mere kvælstof og mørkere skove: Fire nedslag fra ny Novana-rapport

NATUR: Skovene er blevet mørkere, og der udledes mere kvælstof og måles flere pesticider i grundvandet over kravværdien. Til gengæld er der kommet mindre iltsvind. Altinget har samlet fire nedslag fra den nye Novana-rapport.

Kræver adgang til Altinget | Miljø"