Friluftsrådet


Friluftsrådet: De rekreative interesser skal indtænkes i havplanen

Friluftsrådet: De rekreative interesser skal indtænkes i havplanen

DEBAT: Havplanen indeholder vigtige beslutninger om brugen af havet i fremtiden. Derfor er det ærgerligt og helt uforståeligt, at friluftslivets interesser ikke inddrages i planlægningen, skriver Niels-Christian Levin Hansen, formand for Friluftsrådet.

Friluftsrådet: Wermelin skal give naturen tilbage til danskerne

Friluftsrådet: Wermelin skal give naturen tilbage til danskerne

DEBAT: Et nationalt netværk af stier og ruter for vandrende, cyklende og ridende og et eftersyn af adgangsreglerne til naturen. Med de to tiltag vil miljøminister Lea Wermelin gøre en stor forskel, skriver Friluftsrådets formand, Niels-Christian Levin Hansen.