Landbrug


Lone Andersen: Sprøjteforbud vil ramme landmænd, der passer på naturen

Lone Andersen: Sprøjteforbud vil ramme landmænd, der passer på naturen

KOMMENTAR: Miljøministeren forventes inden længe at undersøge muligheden for et sprøjte- og gødningsforbud på særligt beskyttede arealer. Men et sådant forbud risikerer at virke mod hensigten, da det kan få landmænd til at stoppe deres naturplejeindsats.

Kræver adgang til Altinget | Miljø"
L&F: Vandplanerne bliver miljøministerens vigtigste opgave

L&F: Vandplanerne bliver miljøministerens vigtigste opgave

DEBAT: Lea Wermelins vigtigste opgave i forhold til vandmiljøet er de kommende vandplaner i 2021, herunder forvaltningen af vandløbene. Derudover bliver pesticidstrategien en vigtig opgave for ministeren, skriver Anders Panum Jensen fra Landbrug & Fødevarer.

Venstre lægger miljø-lempelser til landbruget på køl

Venstre lægger miljø-lempelser til landbruget på køl

INTERVIEW: Venstre kommer til at byde sig til over for regeringen på det grønne område, mens miljølempelser til landbruget bliver lagt til side, lyder det fra Venstres fødevareordfører, Erling Bonnesen. Men regningen for det grønne må ikke sendes til landmanden.

Kræver adgang til Altinget | Miljø"