Landbrug


Steen Gade: Landbruget er vort smertensbarn

Steen Gade: Landbruget er vort smertensbarn

DEBAT: De nye forslag fra både Klimarådet og klimapartnerskabet for fødevare- og landbrugssektoren viser, at landbruget fortsat er den sværindustri, som er besværlig at regulere effektivt, skriver Steen Gade.

L&F: Lad os nu få undersøgt grundvandet grundigt

L&F: Lad os nu få undersøgt grundvandet grundigt

DEBAT: Massescreeningen af grundvandet er godt nyt. Screen for alle godkendte pesticider og få en gang for alle undersøgt, om godkendelsesordningen virker, skriver Landbrug & Fødevarers viceformand.