Grundvand


Mere kvælstof og mørkere skove: Fire nedslag fra ny Novana-rapport

Mere kvælstof og mørkere skove: Fire nedslag fra ny Novana-rapport

NATUR: Skovene er blevet mørkere, og der udledes mere kvælstof og måles flere pesticider i grundvandet over kravværdien. Til gengæld er der kommet mindre iltsvind. Altinget har samlet fire nedslag fra den nye Novana-rapport.

Kræver adgang til Altinget | Miljø"
Vandværker: Der mangler sammen­hæng i drikkevandsbeskyttelsen

Vandværker: Der mangler sammen­hæng i drikkevandsbeskyttelsen

DEBAT: Regeringens forslag om at lade jordforureningsopgaven overgå til staten handler mere om struktur og administration end beskyttelse af drikkevandet, skriver Susan Münster. I dag bruger vi ikke vores viden godt nok, og det skal der laves om på.